Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

Opzeggen lidmaatschap

Je lidmaatschap van de NVLE wordt automatisch ieder kalenderjaar verlengd.

De opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 december van het lopende kalenderjaar te geschieden, deze wordt dan op 31 december beëindigd.

Bij overlijden, door besluit van het bestuur of wanneer van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, wordt het lidmaatschap per direct beëindigd.

Het is niet mogelijk om reeds betaalde contributie terug te storten.

  • Gegevens

  • Adres

Schriftelijk opzeggen

Je kunt schriftelijk opzeggen via:

Secretariaat NVLE
Newtonlaan 115
3584 BH Utrecht

Vermeld in je brief de reden van opzegging.