Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

Vaccineren tegen Covid-19, april 2021

Tijdens het maken van dit filmpje was nog niet bekend dat zwangeren een verhoogd risico lopen op een ernstig verloop van COVID-19 en dat vaccineren veillig is. Onderstaand meer informatie hierover.

advies Nederlandse vereniging gynaecologie: https://www.nvog.nl/actueel/update-standpunt-vaccinatie-tegen-covid-19-rondom-zwangerschap-en-kraambed/

informatie RIVM: https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vaccins/zwangerschap

Onderstaand link naar OP1, Kitty Bloemenkamp (hoogleraar gynaecologie en lid van onze medische adviesraad) en Beatrijs Smulders pleiten voor een vaccinatievoorrang voor zwangeren:

Besproken stukken