Nationale vereniging voor lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

2e ALV d.d. 6 oktober 2021

Op 6 oktober zal er een tweede ALV plaatsvinden. Dit is noodzakelijk voor het wijzigen van onze verouderde statuten. Op 10 april j.l. is de eerste ALV gehouden waarbij de wijzigingen in de statuten zijn toegelicht. Leden hebben toen hun stem uit kunnen brengen maar dit was niet de wettelijk vereiste 3/4 meerderheid. Daarom is aangegeven dit najaar een 2e ALV te houden.

De spoedwet verloopt per 1 oktober. Daarom zullen we de ALV op 6 oktober met publiek houden. Om je tegemoet te komen houden we de mogelijkheid erin de ALV online te volgen en ook vooraf je stem en vragen kenbaar te maken.

Programma:
19.00 uur Opening algemene ledenvergadering
19.05 uur Verslag online ALV dd 10 april 2021
19.10 uur Concept-statuten NVLE: De statuten dateren van 2012 en voldoen niet meer aan de normen van nu, met name door de digitalisering die ook binnen onze organisatie heeft plaatsgevonden. Een concept van deze wijziging van statuten kunt u opvragen (zie hieronder)
19.40 uur Voorstel benoeming bestuursleden: Mevrouw Marie-José Kanters is tijdens de vorige ALV voorgesteld als kandidaat-penningmeester en zij kan nu benoemd worden. De heer Ton Biegstraaten was eerder lid van het bestuur en is kandidaat als algemeen bestuurslid.
19.50 uur Rondvraag
20.00 uur Sluiting

Na afloop kun je met het bestuur een drankje nuttigen.

Inschrijven
Inschrijven voor de ALV kan je doen door hier te klikken.

Hierbij het verslag van de eerste ALV:

Hierbij de link om de ALV van 10 april terug te zien:

Hierbij de concept statuten waarover nogmaals gestemd moet worden: