Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

Beeldbellen met lotgenoten

Het lotgenotencontact via beeldbellen is zo’n succes gebleken dat wij besloten hebben deze vorm van lotgenotencontact te handhaven naast de gebruikelijke fysieke contactdagen. Het beeldbellen biedt net iets meer dan telefonisch contact omdat je de andere deelnemers kunt zien.  

Het beeldbellen biedt de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met lotgenoten met dezelfde aandoening in een fijne, gezellige, veilige sfeer gewoon vanuit thuis.
Het lotgenotencontact biedt: 

  • Een luisterend oor.   
  • Erkenning bij anderen vinden en aan anderen geven.         
  • Het herkennen van verhalen (ervaringen) van anderen.     
  • Het opdoen van ideeën en soms het vinden van antwoorden.  
  • Ook leden die het fysiek lotgenotencontact vanwege beperkte reismogelijkheden of verblijf in het buitenland moeten missen, kunnen deelnemen.   

We bieden per periode de gelegenheid om onder leiding van een gespreksleider deel te nemen aan beeldbellen. Een gespreksgroep bestaat uit maximaal zes deelnemers. Het lotgenotencontact duurt 1 à 1,5 uur. Voor velen is dit zowel een aangename als een intensieve ervaring.  

Aanmelden kan op de website achter het ledenportaal. Per periode staan een aantal data waaruit een keuze gemaakt kan worden.  

Voor het beeldbellen via Teams is een computer nodig met camera en microfoon. Om te kunnen deelnemen is het downloaden van de Teams app het prettigst, op een tablet of telefoon is het noodzakelijk.  

Wij heten je van harte welkom bij het lotgenotencontact via beeldbellen.  

Het team beeldbellen, 

Jeannet Bogaers, 
Richmonde van Daalen,
Linda Sandifort 
Wij zijn bereikbaar via dit e-mailadres. [email protected]