Nationale vereniging voor lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

Informatiemiddag 31 oktober

Aan leden, patiënten, partners en andere belangstellenden,

Zaterdag 31 oktober a.s. organiseren de NVLE-contactpersonen van de regio’s Noord, Midden en Zuid een online informatiemiddag over zeldzame reumatische aandoeningen met medewerking van artsen en verpleegkundigen van het Radboudumc.
Wij nodigen u van harte uit voor het bijwonen van deze bijeenkomst.

Het programma ziet er als volgt uit:

14.00
Opening en inleiding programma door Natascha Brünner, regiocontactpersoon Noord

14.10
Lezing “Nieuwe ontwikkelingen in complexe auto-immuunziekten”
Dr. Madelon Vonk, reumatoloog in Radboudumc
Intermezzo: Korte dialoog met een van onze vrijwilligers
Aansluitend gelegenheid tot het stellen van vragen via de chatroom aan dr. Vonk

15.00
Pauze

15.10 Lezing “Problemen in het dagelijks leven bij auto-immuunziekten, en wat kan de reumaconsulent voor u betekenen”
Mw. Joke Alberts-Pijnenborg, verpleegkundig reumaconsulent in Radboudumc
Intermezzo: Korte dialoog met een van onze vrijwilligers
Aansluitend gelegenheid tot het stellen van vragen aan mw. Alberts en dr. Vonk


15.45
Einde

Tot 16.00 uur blijft de lijn open voor het stellen van vragen. Deze zullen dan met antwoord na te slaan zijn op onze site.

Onderstaand vindt u het inschrijfformulier om u aan te melden voor deze bijeenkomst.
Bij uw inschrijving bieden wij u ook de mogelijkheid om eventuele vragen of onderwerpen aan de sprekers voor te leggen en vragen we uw mening over de organisatie van deze bijeenkomst. Ga hiervoor naar: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/vragen%20informatiemiddag%2031%20oktober

Wij kijken uit naar een leerzame middag en hopen u 31 oktober online te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Regiocontactpersonen van de NVLE

Cindy Hiemstra, Natascha Brünner, Marga de Groot,
Rina Dieffenbach, Linda Sandifort en Nell Thijssen

Informatiemiddag 31 oktober 2020

Formulier om aan te melden voor de online informatiemiddag d.d. 31 oktober
  • Gegevens