Nationale vereniging voor lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

Optimale inzet stamceltransplantatie (SCT)

ZonMw heeft een subsidie toegekend van een miljoen euro voor een internationale, gerandomiseerde studie die de optimale behandelstrategie onderzoekt van autologe hematopoietische stamceltransplantatie (HSCT) bij patiënten met diffuse cutane systemische sclerose. 

HSCT wordt sinds twintig jaar ingezet in de reguliere zorg bij een geselecteerde groep patiënten met diffuse systemische sclerose. De beste timing van de behandeling is echter niet bekend. Het doel van de studie is dan ook de optimale behandelstrategie bepalen voor deze ernstig zieke patiënten: HSCT als eerstelijnstherapie danwel als laatste behandelstap wanneer afweer-onderdrukkende middelen onvoldoende effectief zijn.

De studie zal naar verwachting in 2020 van start gaan in twaalf centra in Europa en gecoördineerd worden vanuit het UMC Utrecht door prof. dr. Jaap van Laar en drs. Julia Spierings. ARCH ondersteunt deze belangrijke studie, die gebruik zal maken van het landelijke netwerk voor de rekrutering van deelnemers aan dit onderzoek, vanuit de verschillende Nederlandse ziekenhuizen. 

Op termijn komt er een speciale website met meer informatie voor artsen, zorgverleners en patiënten over de studie. Voorlopig vind je informatie en updates op www.arch.nl. Bij de studie is een patientpanel betrokken die meedenkt met de opzet van de studie.