Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

Enquête grensoverschrijdende toegang tot klinische proeven bij kinderen

De werkgroep ‘Grensoverschrijdende toegang tot klinische proeven bij kinderen’ die is opgericht door het Europees netwerk voor pediatrisch onderzoek bij het Europees Geneesmiddelenbureau (Enpr-EMA) verzamelt momenteel gegevens van klinische onderzoeksafdelingen en ook van ouders van kinderen die met een ziekte leven. Uw bijdrage aan het beantwoorden van een enquête is belangrijk om de werkgroep te voorzien van de nodige klinische informatie om te analyseren:

1.       Hoe de toegang van pediatrische patiënten tot grensoverschrijdende klinische onderzoeken in Europa wordt beheerd in termen van taalbarrières, en

2.       Als u geen ervaring hebt met deelname aan een klinische proef, willen we graag weten wat uw voorkeuren zijn.

Link naar de enquête: https://bit.ly/Survey_Parents_CT

Het invullen van deze enquête duurt ongeveer 12-15 minuten. Uw bijdrage zal van belang zijn bij het opstellen van toekomstige richtlijnen en aanbevelingen om de deelname van kinderen en jongeren aan grensoverschrijdende klinische proeven in heel Europa te vergemakkelijken, zonder uitsluiting omwille van hun moedertaal.