Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

Vacatures


Word vrijwilliger. Er is altijd iets dat bij je past.

Als vrijwilliger ben je productief en nuttig bezig met lotgenoten. Met elkaar maken we de vereniging.

Ook iets doen dat bij je past? Wij kunnen je hulp goed gebruiken. Of je nu helpt bij de inschrijftafel op contactdagen of je aanmeldt als bestuurslid.

Vrijwilligers wonen een keer per jaar de teamvergadering bij en zijn welkom op het jaarlijkse teamweekend in september, waarin we terugblikken op het afgelopen jaar en plannen maken voor de toekomst.

Wil je liever een vrijblijvendere rol, dan kan dat ook. Meld je dan aan voor de vrijwilligerspool. Als we een klus hebben waarbij we je hulp kunnen gebruiken, dan nemen we contact met je op.

Hieronder vind je een overzicht van onze openstaande vacatures. Heb je interesse? Neem dan contact op met Ali Schriemer(tweede-secretaris) via de mail [email protected] of telefonisch via 088-0157 004.

Ook wanneer er niets tussenstaat dat je interesse wekt, maar je toch iets voor de vereniging wil betekenen, kun je contact met ons opnemen. We kijken dan samen naar de mogelijkheden.  

Bestuursleden

Het bestuur is op zoek naar proactieve en vrolijke collega’s die vanuit hun ervaringsdeskundigheid inhoud geven aan de doelstelling van de NVLE.

Als bestuurslid:

 • Maak je deel uit van een groep enthousiaste mensen die ergens verantwoordelijk voor wil zijn.
 • Vergader je gemiddeld zeven keer in het jaar, op een woensdagmiddag, in het kantoor te Utrecht. In het voorjaar vindt op een zaterdag de algemene ledenvergadering plaats. Verder neem je in het najaar deel aan de bestuursdagen.
 • Ontvang je een reële onkostenvergoeding.

Binnen het bestuur zijn we op zoek naar een:

Als secretaris maak je deel uit van het bestuur en ben je samen met de 2e secretaris verantwoordelijk voor het secretariaat van de NVLE.  Zo nodig ondersteun je de kantoormedewerkers bij de verzorging van de in- en uitgaande post en de ledenadministratie.

De 1e secretaris is verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • Verzorgt de (digitale) correspondentie.
 • Behandelt zo nodig de inkomende post-, telefoon- en e-mail.
 • Organiseert en notuleert bij bestuursvergaderingen (7 keer per jaar), bij de teamvergadering (jaarlijks) en bij de algemene ledenvergadering in het voorjaar (jaarlijks). Organiseert bestuurs- en teamdagen in het najaar (jaarlijks).
 • Biedt secretariële ondersteuning bij contactdagen en activiteiten van regio’s en commissies.
 • Onderhoudt contacten met de drukker, en doet voorraadbeheer van de kantoorbenodigdheden.
 • Woont incidenteel met de voorzitter besprekingen met externe contacten bij.

Als vicepenningmeester maak je deel uit van het bestuur. Je bent de rechterhand van de penningmeester en geeft haar feedback. Je staat de penningmeester bij in haar taken en houdt zo samen het overzicht op het te voeren beleid. We zoeken voor deze functie iemand met financiële- en/of bestuurlijke ervaring, die het leuk vindt om onze vereniging sturing te geven.

De penningmeester:

 • Fiatteert betalingen van de NVLE en zorgt dat kantoor alle facturen, rekeningen en declaraties geoormerkt voor de administratieve afhandeling naar het externe bureau stuurt.
 • Jaarrekening en administratie is uitbesteed aan een extern bureau.
 • Maakt samen met het externe bureau jaarlijks een begrotingsvoorstel en jaarrekening/balans.
 • Bewaakt de begroting en toegekende budgetten, signaleert bijtijds afwijkingen en kan voorstellen doen voor tussentijdse wijzigingen.
 • Legt financiële verantwoording af tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
 • Vraagt samen met de secretaris jaarlijks subsidie aan bij Fonds PGO en ReumaNederland en draagt zorg voor de verantwoording achteraf.
 • Woont de bestuursvergaderingen (7 keer per jaar), de algemene ledenvergadering (1 keer per jaar), de bestuursdagen (1 keer per jaar) en de teamdagen (1 keer per jaar) bij.

Als 2e secretaris maak je deel uit van het bestuur en ben je samen met de 1e secretaris verantwoordelijk voor het secretariaat van de NVLE. De 2e secretaris ondersteunt de 1e secretaris. Zo nodig ondersteun je de kantoormedewerkers bij de verzorging van de in- en uitgaande post en de ledenadministratie.

De 2e secretaris ondersteunt en vervangt indien nodig de 1e secretaris bij de volgende taken:

 • Verzorgt de (digitale) correspondentie.
 • Behandelt zo nodig de inkomende post-, telefoon- en e-mail.
 • Organiseert en notuleert bij bestuursvergaderingen (7 keer per jaar), bij de teamvergadering (jaarlijks) en bij de algemene ledenvergadering in het voorjaar (jaarlijks). Organiseert bestuurs- en teamdagen in het najaar (jaarlijks).
 • Biedt secretariële ondersteuning bij contactdagen en activiteiten van regio’s en commissies.
 • Onderhoudt contacten met de drukker, en doet voorraadbeheer van de kantoorbenodigdheden.
 • Woont incidenteel met de voorzitter besprekingen met externe contacten bij.

Als vicevoorzitter maak je deel uit van het bestuur. Je bent de rechterhand van de voorzitter en geeft haar feedback. Je staat de voorzitter bij in haar taken en houdt zo samen het overzicht op het te voeren beleid. We zoeken voor deze functie iemand met management- of bestuurlijke ervaring die het leuk vindt om onze vereniging sturing te geven.

De vice-voorzitter:

 • Is belast met beleidsmatige zaken.
 • Onderhoudt externe contacten.
 • Is verantwoordelijk voor de PR.
 • Neemt de taken van de voorzitter waar, wanneer zij afwezig is.
 • Houdt contact met de commissies binnen de NVLE.
 • Leidt vergaderingen.
 • Is woordvoerder van de NVLE.
 • Onderhoudt contacten met externe partijen.
 • Onderhoudt contact met artsen, Medische Adviesraad.
 • Woont de bestuursvergaderingen (7 keer per jaar), de algemene ledenvergadering (1 keer per jaar), de bestuursdagen (1 keer per jaar) en de teamdagen (1 keer per jaar) bij.

De vrijwilligerscoördinator beheert alle zaken aangaande de vrijwilligers (vrijwilligers) van de NVLE.

De commissies (redactie, lupus/APS commissie, sclerodermie/mctd commissie, patiëntenparticipatie, voorlichters en de commissie website/social media) werken autonoom en hebben ieder een bestuurslid in de commissie als contact met het bestuur, voor de regiocontactpersonen en overige vrijwilligers is dit de vrijwilligerscoördinator.

Taken:

 • Oriënterend gesprek met nieuwe vrijwilliger samen met bestuurslid/commissielid
 • Begeleiden van de regiocontactpersonen
 • Adressenlijst en mailinglijst van de vrijwilligers actueel houden
 • Accountbeheer vrijwilligers virtueel kantoor (toegang/rechten tot Office365)
 • Aanbod cursussen (met name PGO Support) bijhouden en aanbieden aan vrijwilligers
 • Teambulletin (nieuwsbrief van bestuur naar vrijwilligers) verzorgen, na bestuursvergaderingen (aan de hand van de notulen) en bij ‘breaking news’
 • Teamvergadering en Teamdagen organiseren (samen met de andere bestuursleden)
 • Nieuwe vrijwilligers welkom heten, vrijwilligersmap en vrijwilligersovereenkomst/privacyreglement verzorgen
 • Vrijwilligers die stoppen een bedankbrief zenden met een bon ter waarde van 25 Euro
 • Bij overlijden vrijwilliger actie samen met secretaris. Eerst bestuur inlichten en naaste vrijwilligers (telefonisch), daarna in mail alle vrijwilligers. Kaart namens bestuur naar familie, in overleg delegatie bestuur/naaste vrijwilligers naar uitvaart, bloemen laten bezorgen bij uitvaart met lint en tekst. In memoriam in volgend NVLE magazine schrijven (door vrijwilliger dat dichtbij stond of anders zelf). (staat ook in protocol secretaris/ secretariaat) Social media in overleg met familie?
 • Wijzigingen in het team doorgeven aan de redactie van het NVLE magazine en aan de commissie website/social media.
 • Verjaardagen vrijwilligers bijhouden, (digitale)kaart sturen namens bestuur.
 • Samen met secretaris voor de vrijwilligers en leden Medische adviesraad een kerstattentie verzorgen (half oktober);
 • Alle overige zaken betreffende de vrijwilligers
 • Woont de bestuursvergaderingen (7 keer per jaar), de algemene ledenvergadering (1 keer per jaar), de bestuursdagen (1 keer per jaar) en de teamdagen (2 keer per jaar) bij.

Naast bestuursleden zijn we op zoek naar:

Als 2e webmaster onderhoud en verbeter je samen met de 1e webmaster de websites van de NVLE.

De 2e webmaster:

 • Plaatst nieuwe informatie zo snel mogelijk op de website en updatet verouderde informatie.
 • Maakt back-ups en zet back-ups terug.
 • Zorgt dat bestellingen van de webshop en data van webformulieren goed in het virtueel kantoor aankomt.
 • Onderhoudt de webwinkel.
 • Doet onderhoud van het betalingsverkeer (iDeal).
 • Maakt webformulieren.
 • Doet zoekmachine-optimalisatie (SEO).
 • Denkt mee over de verdere ontwikkeling van de websites en doet voorstellen voor verbetering.
 • Houdt de verschillende communicatiemiddelen (sociale media, mail, website etc.) in de gaten en zorgt dat de informatie synchroon loopt.

Benodigde kennis:

 • HTML
 • WordPress
 • Maken / aanpassen van formulieren
 • Onderhouden webwinkel (WooCommerce)
 • Betalingen op website via iDeal
 • SEO

Samen met de webmasters onderhoud en verbeter je de websites van de NVLE.

Als webredacteur ben je verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de informatie op de website. Je:

 • Plaatst nieuwe informatie zo snel mogelijk op de website verschijnen en updatet verouderde informatie.
 • Denkt mee over welke informatie belangrijk is voor de website.
 • Schrijft begrijpelijke teksten voor de website.
 • Bent nauwkeurig en zoeken naar spelfouten is voor jou een uitdaging.

Ervaring met het schrijven van webteksten is een pré, maar deze kennis kun je ook opdoen door een cursus te volgen.

De drie regio’s Noord, Midden en Zuid zoeken collega-contactpersonen om hun teams te versterken. Bij voorkeur leden uit de provincies Drenthe, Overijssel, Utrecht, Flevoland en Noord-Holland of aangrenzende provincies.

Als contactpersoon ben je het aanspreekpunt voor leden binnen je eigen regio:

 • Je neemt contact op met nieuwe leden, informeert of zij tevreden zijn met de verkregen informatie en of zij nog vragen hebben;
 • Je neemt deel aan de jaarlijkse teamvergadering in het voorjaar en het teamweekend in het najaar;
 • Je organiseert bijeenkomsten binnen je eigen regio samen met de andere regiocontactpersonen. Hierbij krijg je hulp van het secretariaat.

Je krijgt een basistraining telefonisch lotgenotencontact en een reële onkostenvergoeding.

We zoeken nog een fotograaf om bij contactdagen en activiteiten van de NVLE foto’s te maken voor de website.

Ben je een geoefend fotograaf en heb je een goede (professionele) spiegelreflexcamera? Dan kunnen wij je hulp goed gebruiken!

In overleg met de vereniging wordt gekeken bij welke bijeenkomsten je als fotograaf aanwezig bent. Je krijgt een reële onkostenvergoeding.

Met veel plezier zetten we ons in om vier keer per jaar een aantrekkelijk NVLE Magazine neer te zetten. We zijn op zoek naar een enthousiaste collega die het leuk vindt om mee te werken aan de invulling van ons kwartaalblad.

Na een ruime inwerkperiode ga je zelfstandig aan de slag met het schrijven en redigeren van artikelen.

 • Heb je affiniteit met de Nederlandse taal en kun je goed schrijven?
 • Ben je nauwkeurig en pik je spelfouten er zo uit?
 • Vind je het leuk om artsen en lotgenoten te interviewen?
 • Ben je bereid, zo nu en dan, op pad te gaan voor een interview?
 • Ben je sociaal vaardig?
 • Werk je graag in een klein team?
 • Wil je meer te weten komen over sclerodermie, MCTD, lupus en APS?

Dan ben je van harte welkom om kennis te komen maken met de redactie.
Neem voor meer informatie contact op met de redactie: [email protected]

Binnen de redactie zoeken wij een enthousiaste fotograaf die in overleg met de redactie op pad gaat om foto’s te maken voor NVLE Magazine.

Als fotograaf voor het magazine:

 • Maak je foto’s voor de cover en voor grote artikelen in het magazine.
 • Maak je voor het magazine foto’s van grote NVLE-activiteiten.
 • Heb je ruime ervaring met fotografie, en in het bijzonder met portretfotografie.
 • Heb je een goede digitale spiegelreflexcamera.
 • Maak je foto’s in RAW(of ARW,DNG).
 • Ben je bereid om op locatie foto’s te maken.
 • Heb je affiniteit met de artikelen waarin de diverse aspecten van sclerodermie, MCTD, lupus en APS aan de orde komen.
 • Is ervaring fotobewerkingsprogramma’s zoals Photoshop een pré.
 • Krijg je een reële onkostenvergoeding

Neem voor meer informatie contact op met de redactie: [email protected]

Met veel plezier zetten we ons vier keer per jaar in om een aantrekkelijk NVLE Magazine neer te zetten. We zijn op zoek naar twee enthousiaste collega’s voor de (eind)redactie die het leuk vinden om mee te werken aan de invulling van ons prachtige magazine.

Werkzaamheden 1e (eind)redacteur

Als 1e (eind)redacteur bestaat je voornaamste taak uit het coördineren en redigeren van NVLE Magazine. Je houdt overzicht op de planning en de voortgang van NVLE Magazine en zorgt ervoor dat ieder kwartaal een volledig magazine wordt afgeleverd.

 • Je bewaakt de verschillende deadlines
 • Je voert eindredactie op alle teksten van diverse (gast)redacteuren (redactieleden, maar ook externe specialisten, columnisten, etc.)
 • Je redigeert deze teksten conform:
  • Schrijfwijzer (juiste spelling, grammatica en NVLE-schrijfregels)
  • Template artikelen/columns (zijn alle onderdelen aanwezig?)
 • Je stemt de inhoud van het magazine af met de redactie
 • Je hebt nauw contact met de vormgever over de opmaak van het magazine
 • Je woont vier keer per jaar een redactievergadering en een strategische vergadering bij (in tijden van COVID vergaderen we online)
 • Als je wilt, schrijf je ook zelf artikelen

Functie-eisen 1e (eind)redacteur

 • Je bent goed in de Nederlandse taal, spelling en grammatica
 • Je bent nauwkeurig en pikt spelfouten er zo uit
 • Ervaring met redactiewerk en/of een achtergrond of opleiding in de journalistiek en/of communicatie is een vereiste voor de 1e (eind)redacteur, een pré voor de 2e (eind)redacteur
 • Je hebt affiniteit met de NVLE en hebt interesse in de systeemziekten sclerodermie (SSc), MCTD, lupus (SLE) en APS
 • Je bent sociaalvaardig
 • Je werkt graag in een klein team
 • Je vindt het ook leuk om zelf te interviewen en aan 1 of 2 artikelen mee te schrijven (geen vereiste)

Wij bieden onder andere:

 • Een onkostenvergoeding voor o.a. gemaakte reiskosten
 • Samenwerking in een klein enthousiast team
 • De mogelijkheid om in eigen tempo en op eigen energieniveau te werken
 • De mogelijkheid om in contact te komen met patiënten, artsen en zorgverleners met kennis van zeldzame ziekten
 • De mogelijkheid om cursussen te volgen

Als vrijwilliger van de NVLE woon je twee keer per jaar een teambijeenkomst bij.

Spreekt een van deze functies je aan? Dan ben je van harte welkom om kennis te komen maken met de redactie. Wij praten je graag verder bij over deze veelzijdige functies.

Neem voor meer informatie contact op met de redactie: [email protected]

 

Met veel plezier zetten we ons vier keer per jaar in om een aantrekkelijk NVLE Magazine neer te zetten. We zijn op zoek naar twee enthousiaste collega’s voor de (eind)redactie die het leuk vinden om mee te werken aan de invulling van ons prachtige magazine.

Werkzaamheden 2e (eind)redacteur

Als 2e eindredacteur redigeer je samen met de 1e eindredacteur alle teksten van diverse bijdragers (redactieleden, maar ook externe specialisten, columnisten, etc.).

 • Je redigeert deze teksten conform:
  • Schrijfwijzer (juiste spelling, grammatica en NVLE-schrijfregels)
  • Template artikelen/columns (zijn alle onderdelen aanwezig?)
 • Je hebt nauw overleg met de 1e eindredacteur over vorm en inhoud
 • Je controleert de conceptversie van het magazine in opmaak
 • Je woont vier keer per jaar een redactievergadering en een strategische vergadering bij (in tijden van COVID vergaderen we online)
 • Als je wilt, schrijf je zelf ook artikelen.

Functie-eisen 2e (eind)redacteur

 • Je bent goed in de Nederlandse taal, spelling en grammatica
 • Je bent nauwkeurig en pikt spelfouten er zo uit
 • Ervaring met redactiewerk en/of een achtergrond of opleiding in de journalistiek en/of communicatie is een vereiste voor de 1e (eind)redacteur, een pré voor de 2e (eind)redacteur
 • Je hebt affiniteit met de NVLE en hebt interesse in de systeemziekten sclerodermie (SSc), MCTD, lupus (SLE) en APS
 • Je bent sociaalvaardig
 • Je werkt graag in een klein team
 • Je vindt het ook leuk om zelf te interviewen en aan 1 of 2 artikelen mee te schrijven (geen vereiste)

Wij bieden onder andere:

 • Een onkostenvergoeding voor o.a. gemaakte reiskosten
 • Samenwerking in een klein enthousiast team
 • De mogelijkheid om in eigen tempo en op eigen energieniveau te werken
 • De mogelijkheid om in contact te komen met patiënten, artsen en zorgverleners met kennis van zeldzame ziekten
 • De mogelijkheid om cursussen te volgen

Als vrijwilliger van de NVLE woon je twee keer per jaar een teambijeenkomst bij.

Spreekt een van deze functies je aan? Dan ben je van harte welkom om kennis te komen maken met de redactie. Wij praten je graag verder bij over deze veelzijdige functies.

Neem voor meer informatie contact op met de redactie: [email protected]