Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

Vacatures

De NVLE is op zoek naar nieuwe bestuursleden!

De NVLE is een nationale vereniging die zich inzet voor en de belangen behartigt van mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD. De vereniging denkt mee en draagt bij aan (internationaal) onderzoek, werkt nauw samen met ReumaNederland en Europese organisaties, en maakt lotgenotencontact mogelijk. Je kunt bij ons ook terecht met medische vragen. Op onze website vind je meer informatie over onze ziektebeelden, de activiteiten van de vereniging en houden we je op de hoogte van het laatste nieuws. De NVLE bevindt zich in een overgangsfase, we werken aan een nieuwe interne structuur en het veld is volop in beweging. Om die reden zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Het bestuur

Het bestuur van de NVLE:

 • is eindverantwoordelijk voor het beleid en de strategie van de vereniging. Het bepaalt de visievorming, doelstellingen en de bijbehorende actieplannen;
 • stelt het (meerjarige) beleid vast, toetst de uitvoering daarvan, stuurt waar nodig bij;
 • stelt de begroting vast en evalueert het gevoerde financiële beleid;
 • onderhoudt een uitgebreid netwerk met andere besturen (bijvoorbeeld van ReumaNederland, Samenwerkende Reuma Patiëntenorganisaties Nederland/SRPN, Lupus Europe en FESCA);
 • fungeert als klankbord voor de clustercoördinatoren binnen de vereniging.

We zijn op zoek naar:

Algemene bestuursleden

Wij zijn op zoek naar enthousiaste algemene bestuursleden die de vereniging mee willen helpen naar de volgende fase. Als geheel streeft het bestuur ernaar dat er kennis op de volgende terreinen aanwezig is: financieel-economisch, organisatie en dienstverlening, communicatie, medische zaken en sociale ontwikkelingen.

Wat ga je doen?

 • Je helpt actief mee om de veranderingen binnen de NVLE vorm te geven.
 • Je vervult een actieve rol in de diverse processen binnen het bestuur en bij het ontwikkelen van bestuursbeleid.
 • Je assisteert binnen het bestuur en vervangt, indien nodig, een ander bestuurslid bij afwezigheid.
 • Je ontplooit je waar mogelijk op het gebied van bestuurs- en commissiezaken.
 • Je fungeert als klankbord voor de clustercoördinatoren en andere bestuursleden.

Wie ben je?

 • Je bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten en hebt bij voorkeur ervaring als bestuurder of je wilt die ervaring graag opdoen.
 • Je bent maatschappelijk betrokken en ondernemend, met durf en daadkracht, en sluit de missie en de motivatie van de NVLE in je hart.
 • Je vindt het inspirerend om op beleids- en visieniveau bezig te zijn en langs die weg de NVLE verder te brengen.
 • Je bent een teamspeler die effectief communiceert, met een balans tussen kritisch tegenspel en ondersteunend samenwerken.
 • Je kunt het bestuursbeleid binnen en buiten de vereniging aansprekend uitdragen.
 • Je kent een goed evenwicht tussen betrokkenheid bij inhoudelijke onderwerpen en besturen op afstand.
 • Je kunt met vertrouwelijke gegevens omgaan.
 • Je zet integriteit voorop door de schijn van belangenverstrengeling te vermijden en louter de doelstellingen van de vereniging na te streven.

Hoeveel tijd kost het?

De NVLE zit in een transitie naar een nieuwe verenigingsstructuur. Daarom vergaderen we extra veel in het komende jaar. Dat is vooralsnog een keer per maand (online) in de avond, ongeveer één uur per keer. Gezien de interne ontwikkelingen is er daarnaast extra tijd nodig voor vrijwilligersbijeenkomsten.

Tot slot is er elk jaar een Algemene Ledenvergadering en een congres. Verder is er in het najaar nog een vrijwilligersbijeenkomst en een bestuursweekend (twee dagen elk).

Wat kun je van ons verwachten?

 • We bieden je een dynamische functie in een steeds veranderend werkveld.
 • We bieden je een prettige, informele werksfeer, met betrokken, professionele en ambitieuze collega’s, die samen betekenisvol willen zijn voor onze leden, de vereniging en de maatschappij.
 • Je krijgt alle onkosten vergoed.
 • Je kunt gratis relevante cursussen volgen.

Daarnaast zijn we specifiek op zoek naar:

Een secretaris

Als secretaris maak je deel uit van het bestuur en ben je verantwoordelijk voor het algemeen overzicht op de uitvoering van procedurele zaken binnen het bestuur en de vereniging. Naast de genoemde functie-eisen voor algemene bestuursleden gelden voor de secretaris de volgende aanvullende taken en functie-eisen:

Wat ga je doen?

 • Je bent verantwoordelijk voor praktische taken binnen het bestuur, zoals de voorbereiding van de bestuursvergaderingen (deels samen met de voorzitter) en de verslaglegging hiervan.
 • Je speelt een belangrijke rol bij de opvolging, uitvoering en evaluatie van de genomen besluiten.
 • Je licht het bestuursbeleid toe en verdedigt dat tijdens de vrijwilligersbijeenkomst.
 • Je neemt het (technisch) voorzitterschap bij bestuursvergaderingen over bij afwezigheid van de voorzitter.
 • Je handelt de correspondentie met derden af.
 • Je geeft belangrijke informatie door binnen het bestuur, naar de commissies en de vrijwilligers. Je hebt hierin een spilfunctie.

Wie ben je?

 • Je vindt het leuk om een actieve rol te spelen bij de diverse processen in het bestuur en het ontwikkelen van bestuursbeleid.
 • Je bent in staat om op afstand de procedurele gang van zaken binnen het bestuur en de vereniging te bewaken.
 • Je bent organisatorisch sterk.
 • Je houdt ervan om te verbinden.

Notuleren en praktische zaken (plannen vergaderingen, regelen locaties, opstellen agenda, e.d.) worden verricht door een administratieve ondersteuner.

En we zijn op zoek naar:

Een penningmeester

Als penningmeester maak je deel uit van het bestuur en vertaal je het beleid in financiële middelen. Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de penningmeester de volgende aanvullende taken en functie-eisen:

Wat ga je doen?

 • Je stelt de jaarlijkse begroting op en bewaakt deze.
 • Je bent verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging.
 • Je bent verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de financiële zaken binnen de vereniging. Je geeft de overige bestuurders hierover ook regelmatig advies.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de jaarrekening (opgesteld door een accountantskantoor) en overlegt met de accountants inzake de accountantsverklaring.
 • Je presenteert de jaarrekening en de begroting aan de Algemene Ledenvergadering.
 • Je fiatteert betalingen voor de onkosten- en vrijwilligersvergoedingen en facturen van derden.
 • Je speelt een proactieve rol in het aantrekken van subsidies, fondsen en middelen.
 • Je ondersteunt vrijwilligers bij het indienen van projectsubsidies.
 • Je volgt actuele wet- en regelgeving op financieel gebied en adviseert over de toepassing binnen de vereniging.

Wie ben je?

 • Je vindt het leuk om met cijfers te werken en bent nauwgezet.
 • Je hebt ervaring met financieel beleid van (non-)profitorganisaties.
 • Je hebt kennis en inzicht in financiële processen, kunt de overige bestuurders adviseren over jaarrekening, begroting, e.d. en weet welke informatie nodig is om financieel beleid te managen en te controleren.
 • Je bent organisatorisch sterk.

Bij de financiële administratie word je ondersteund door een accountantsbureau en een medebestuurder die een aantal praktische zaken regelt.

Enthousiast geworden?

Ben je enthousiast geworden, dan nodigen we je van harte uit om te reageren op een van bovenstaande vacatures.

Stuur je reactie naar [email protected].

Voor meer informatie over de functies kun je contact opnemen met Wendy Zacouris (voorzitter NVLE) via [email protected].

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) dient verstrekt te worden voordat je bij ons aan de slag gaat.