Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

Vacatures

 Als vrijwilliger ben je samen met lotgenoten productief en zinvol bezig! Met elkaar maken wij de vereniging!  

Kijk welke openstaande vacatures wij hebben.                                                     

Heb je vragen of wil je reageren? Dat kan door een mailtje te sturen naar de vrijwilligerscoördinatoren Daniëlle, Linda en Nicole ([email protected]

Binnen het bestuur zijn we op zoek naar een:

Als geheel streeft het bestuur ernaar dat er kennis op de volgende terreinen aanwezig is: financieel-economisch, organisatie en dienstverlening, communicatie, medische zaken en sociale ontwikkelingen.

Vind je het leuk om:

 • Een actieve rol te vervullen in de diverse processen binnen het bestuur en bij het ontwikkelen van het bestuursbeleid.
 • Te assisteren binnen het bestuur en vervangt zo nodig een ander bestuurslid.
 • Je te ontplooien waar mogelijk op het gebied van bestuurs- en commissiezaken.
 • Te fungeren als klankbord voor de teamleden binnen de vereniging en andere bestuursleden.

 Wat kun jij ons bieden:

 • Je bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten en hebt bij voorkeur ervaring als bestuurder of je wilt die ervaring graag opdoen.
 • Je bent maatschappelijk betrokken en ondernemend, met durf en daadkracht, en sluit de missie en de motivatie van NVLE in je hart.
 • Je vindt het inspirerend om op beleids- en visieniveau bezig te zijn en langs die weg de NVLE verder te brengen.
 • Je bent empathisch en communiceert effectief, met een balans tussen kritisch tegenspel en ondersteunend samenwerken.
 • Je kunt het bestuursbeleid binnen en buiten de vereniging aansprekend uitdragen.
 • Je kent een goed evenwicht bewaren tussen betrokkenheid bij inhoudelijke onderwerpen en besturen op afstand.
 • Je kunt met vertrouwelijke gegevens omgaan.
 • Je zet integriteit voorop door de schijn van belangenverstrengeling te vermijden en louter de doelstellingen van de vereniging na te streven.

Wat bieden wij jou?

 • Ondersteuning en informatie binnen de vereniging van de vrijwilligers coördinatoren.
 • Je wordt ingewerkt door een naaste vrijwilliger.
 • We bieden je een prettige informele werksfeer met betrokken collega’s. Die samen betekenisvol willen zijn voor onze leden, de vereniging en de maatschappij.
 • Je krijgt reële onkosten vergoed.
 • Je kunt gratis relevante cursussen volgen om je kennis te vergroten.

Voor deze functie vragen wij een VOG-verklaring te overleggen.

Enthousiast geworden?

Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten, dan nodigen we je van harte uit om te reageren.

Neem dan contact op met René de Jong (secretaris NVLE) via [email protected]

Ben jij een ster in het op orde houden van de cijfers, verslagen en overzichten? Lijkt het je een leuke uitdaging om samen met de andere penningmeester alle gegevens nauwkeurig in de boekhouding te verwerken? Bezit je ook bestuur vaardigheden of wil jij je hierin ontwikkelen? En kun je een VOG-verklaring overleggen? Natuurlijk ben je lid/donateur of wil dit worden. Dan is deze functie wellicht op jouw lijf geschreven.

Je vindt het leuk om samen met de andere penningmeester om:

 • Met cijfers te werken en je bent nauwgezet.
 • Je kennis en inzicht in financiële processen in te zetten. Daarbij hoort de overige bestuurders adviseren over jaarrekening, begroting, e.d. en weet welke informatie nodig is om financieel beleid te managen en te controleren.
 • Om subsidies, fondsen en middelen actief aan te trekken voor de vereniging.
 • Natuurlijk ben je organisatorisch sterk.
 • Je hebt ervaring met financieel beleid van (non-) profitorganisaties.
 • Thuiswerken is afwisselend met het komen naar het kantoor in Utrecht in overleg mogelijk.

Wat ga je doen:

 • Je bent verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de financiële zaken binnen de vereniging. Je geeft de overige bestuurders hierover ook regelmatig advies.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de jaarrekening (opgesteld door een accountantskantoor) en overlegt met de accountants inzake de accountantsverklaring.
 • Je fiatteert betalingen voor de onkosten- en vrijwilligersvergoedingen en facturen van derden.
 • Je ondersteunt vrijwilligers bij het indienen van projectsubsidies.
 • Je volgt actuele wet- en regelgeving op financieel gebied en adviseert over de toepassing binnen de vereniging.

Wat bieden wij jou:

 • Ondersteuning en informatie binnen de vereniging door de vrijwilligers coördinatoren.
 • Je wordt ingewerkt door een naaste vrijwilliger.
 • Bij de financiële administratie worden jullie ondersteund door een accountantsbureau.
 • We bieden je een prettige informele werksfeer met betrokken collega’s. Die samen betekenisvol willen zijn voor onze leden, de vereniging en de maatschappij.
 • Je krijgt reële onkosten vergoed.
 • Je kunt gratis relevante cursussen volgen om je kennis te vergroten.

Enthousiast geworden?
Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten, dan nodigen we je van harte uit om te reageren.
Neem dan contact op met René de Jong (secretaris NVLE) via [email protected]

Naast bestuursleden zijn we op zoek naar:

Als secretariële ondersteuner ben je samen met de secretarissen verantwoordelijk voor het secretariaat van de NVLE. Zo nodig ondersteun je de kantoormedewerkers bij de verzorging van de in- en uitgaande post en de ledenadministratie.

Vind je het leuk om:

 • de (digitale) correspondentie te verzorgen.
 • de inkomende post-, telefoon- en e-mail zo nodig te behandelen.
 • bestuursvergaderingen (7 keer per jaar), bij de teamvergadering (jaarlijks) en bij de algemene ledenvergadering in het voorjaar (jaarlijks) meehelpen te organiseren. En ook de bestuurs- en teamdagen in het najaar (jaarlijks) meehelpen te organiseren.
 • secretariële ondersteuning te bieden bij contactdagen en activiteiten van regio’s en commissies.
 • contact met de drukker te onderhouden, en het voorraadbeheer te doen van de kantoorbenodigdheden.
 • incidenteel met de voorzitter besprekingen bij te wonen met externe contacten.
 • indien nodig de 2de secretaris te vervangen.

Wie zoeken wij:

 • Je beheerst digitale vaardigheden.
 • Redactionele vaardigheden zijn voor jou bekend terrein.
 • Je kunt goed schriftelijk en mondeling communiceren.
 • Je neemt initiatief en denkt graag mee.
 • Je bent lid/donateur van de NVLE of gaat dit worden.

Wat bieden wij jou:

 • Ondersteuning en informatie binnen de vereniging door de vrijwilligers coördinatoren.
 • Je wordt ingewerkt door een naaste vrijwilliger.
 • We bieden je een prettige informele werksfeer met betrokken collega’s die samen betekenisvol willen zijn voor onze leden, de vereniging en de maatschappij.
 • Je krijgt reële onkosten vergoed.
 • Je kunt gratis relevante cursussen volgen om je kennis te vergroten.

Voor deze functie vragen wij een VOG-verklaring te overleggen.

Enthousiast geworden?
Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten, dan nodigen we je van harte uit om te reageren. Neem dan contact op met René de Jong (secretaris NVLE) via [email protected]

Een vrijwilliger kan bij jou in alle vertrouwelijkheid bespreken wat hem/haar overkomen is of wat degene heeft waargenomen. Ben jij degene die zonder oordeel kunt luisteren? In het bezit bent van coaching vaardigheden en verschillende gesprekstechnieken kan inzetten? Beheers jij als vertrouwenspersoon signalerings- en adviesvaardigheden? Lijkt het jou een leuke uitdaging om het luisterend oor te zijn binnen onze vereniging?

Herken jij jezelf en kun jij een VOG- verklaring overleggen? Dan ben jij de persoon die wij graag ontmoeten.

Onder een vertrouwenspersoon wordt begrepen een onafhankelijk persoon bij wie een vrijwilliger zich kan melden indien hij of zij wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag. Dat kan betreffen (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld.

Wat ga je doen:

 • Je biedt een luisterend oor.
 • Met jou kunnen vrijwilligers in vertrouwen een onderwerp bespreken. Of het bij een gesprek blijft of verdere stappen gedaan worden ligt bij de desbetreffende vrijwilliger. Dit kan met verdere stappen zoals een gesprek met de desbetreffende persoon die grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond, een gesprek met het bestuur of later in het proces eventueel een klacht indienen.
 • Je luistert naar het verhaal en helpt de vrijwilliger zoeken naar mogelijkheden zodat deze de situatie op kan lossen.
 • Jij staat naast de melder en zal nooit bemiddelen. Want jij weet dat dit afbreuk kan doen aan het vertrouwen en aan de onafhankelijkheid.
 • Je treedt in alle situaties onpartijdig op.
 • Alle zaken worden gedocumenteerd, tenzij op verzoek van 1 van de partijen, dat om terechte rede, niet gewenst is.
 • Alleen op verzoek van betrokkene worden derden in kennis gesteld en vindt zo nodig verder overleg plaats.
 • Als vertrouwenspersoon doe je geen bindende uitspraken.
 • Je hebt een geheimhoudingsplicht.

Wat bieden wij jou:

 • Ondersteuning en informatie binnen de vereniging door de vrijwilligers coördinatoren.
 • We bieden je een prettige informele werksfeer met betrokken collega’s. Die samen betekenisvol willen zijn voor onze leden, de vereniging en de maatschappij.
 • Je krijgt reële onkosten vergoed.
 • Je kunt gratis relevante cursussen volgen om je kennis te vergroten.

Overige informatie
Plaats in de vereniging
Het bestuur stelt de vertrouwenspersoon aan. De vertrouwenspersoon heeft een eigen plaats en verantwoordelijkheid binnen de vereniging en legt intern geen verantwoording af.

Enthousiast geworden?
Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten, dan nodigen we je van harte uit om te reageren.
Neem dan contact op met René de Jong (secretaris NVLE) via [email protected]

Lijkt het jou leuk om met verschillende programma's de interne en uitgaande post te verzorgen? Zijn Donate4all en MailChimp systemen al bekend terrein? Of leer jij snel en ben je ook een vast aantal uren per week beschikbaar? Dan ben jij de geschikte persoon om ons met alle nieuwsbrieven en lijsten met gegevens te helpen!

Vind je het leuk om:

 • De (digitale) correspondentie te verzorgen.
 • Verantwoordelijk te zijn om nieuwsbrieven op tijd te versturen. Een check of alles klopt is voor jou een kleinigheidje.
 • Secretariële ondersteuning te bieden bij contactdagen en activiteiten van regio’s en commissies. Bij deze activiteiten wordt jou gevraagd naar de lijsten met de benodigde gegevens.
 • Verschillende teamleden met verschillende vragen te helpen en mee te denken.
 • In het begin regelmatig naar het kantoor in Utrecht te komen en later vanuit huis werken ook gedeeltelijk mogelijk is.

Wie zoeken wij:

 • Je beheerst digitale vaardigheden.
 • Je bent bekend met onze administratiesystemen.
 • Je bent een vast aantal uren beschikbaar per week.
 • Je kunt goed schriftelijk en mondeling communiceren.
 • Je neemt initiatief en denkt graag mee.
 • Je bent lid/donateur van de NVLE of gaat dit worden.

Wat bieden wij jou:

 • Ondersteuning en informatie binnen de vereniging door de vrijwilligers coördinatoren.
 • Je wordt ingewerkt door een naaste vrijwilliger.
 • We bieden je een prettige informele werksfeer met betrokken collega’s die samen betekenisvol willen zijn voor onze leden, de vereniging en de maatschappij.
 • Je krijgt reële onkosten vergoed.
 • Je kunt gratis relevante cursussen volgen om je kennis te vergroten.

Voor deze functie vragen wij een VOG-verklaring te overleggen.

Enthousiast geworden?

Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten, dan nodigen we je van harte uit om te reageren. Neem dan contact op met René de Jong (secretaris NVLE) via [email protected]

Als contactpersoon ben je het aanspreekpunt voor leden binnen je eigen regio. Dit zijn een aantal provincies; Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Je overlegt en werkt samen met collega’s binnen de eigen regio en je hebt contact met de contactpersonen van de andere regio's.
Een aantal keer per jaar help je met andere teamleden mee met het organiseren van (online)bijeenkomsten in jouw regio.
 

Vind je het leuk om: 

 • Bijeenkomsten te organiseren samen met de andere regiocontactpersonen.    
 • Onderwerpen met sprekers te overleggen die onze leden nieuwe informatie en herkenning geven.  
 • Mee te denken en ondersteuning te bieden bij andere bijeenkomsten en initiatieven.  Zoals bijvoorbeeld met andere teamleden de stand bij een bijeenkomst bemannen.  
 • Af en toe een regio teamlid te ondersteunen bij het telefonisch welkom heten van nieuwe leden.  Je informeert of een nieuw lid tevreden is met de verkregen informatie en beantwoordt eventuele vragen.   

 Wie zoeken wij: 

 • Je kunt en bent bereid om met het openbaar vervoer of eigen vervoer te reizen. 
 • Organiseren van een bijeenkomst is voor jou een leuke uitdaging.  
 • Je wilt actief meedenken. Je zoekt uit welke behoeften leden hebben. Welke deskundigen op allerlei gebied interessante onderwerpen kunnen presenteren. Een idee voor een geschikte locatie kun jij wel vinden.  
 • Samenwerken vind jij net zo belangrijk als het doel om een bijeenkomst te organiseren.   
 • Je hebt jouw eigen aandoening enigszins aanvaard, ervaringsdeskundigheid, om een lid te kunnen ondersteunen.  
 • Je kunt goed luisteren, zonder (voor)oordeel. 
 • Je neemt initiatief op verschillende gebieden. Denk aan; vraagt aan collega's of je kunt helpen. Stuur vragen door naar anderen met meer kenniservaring.  
 • Je bent redelijk handig met de pc. Wij werken met Microsoft Word en Excel.   
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal.  
 • Je bent lid van de NVLE.
 • Door de samenstelling van dit team gaat onze voorkeur uit naar iemand die in Limburg woont of geen probleem heeft om in de omgeving van Limburg bijeenkomsten te organiseren. 

 Wij bieden jou: 

 • Ondersteuning en informatie binnen de vereniging van de vrijwilligers coördinatoren.  
 • Je wordt ingewerkt door een naaste vrijwilliger.   
 • Je komt in een prettige informele werksfeer met betrokken collega’s die samen betekenisvol willen zijn voor onze leden, de vereniging en de maatschappij.   
 • Reële onkostenvergoeding.   
 • Gratis relevante cursussen die je kunt volgen om jouw vrijwilligerswerk nog meer plezier en inhoud te geven. (o.a. basistraining Individueel lotgenotencontact, die aanbevolen wordt)    
 • Vrijwilligers wonen één keer per jaar de teamvergadering bij en zijn welkom op het jaarlijkse teamweekend in september. Waarbij we gezellig samenkomen en terugblikken op het afgelopen jaar en plannen maken voor de toekomst.   

Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten, dan nodigen we je van harte uit om te reageren. Neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinatoren ([email protected])   

Is jouw doel het beste juridische advies geven? Wordt jouw dag een nog beter als je jouw kennis van wetten en regels combineer met inlevingsvermogen en klantgerichtheid? En heb je ook een creatieve pen om in het kwartaalblad een onderwerp in jouw vakgebied te schrijven?

Dan is deze vacature wellicht iets voor jou.

 

Vind je het leuk om samen met een teamlid:

 • Vragen van leden te beantwoorden op het sociaaljuridisch gebied.
 • Advies te geven en mee te denken met de leden hoe om te gaan bij alle vragen die te maken hebben met uitkeringen, werk en inkomen, voorzieningen en andere omstandigheden met sociaaljuridische consequenties die verband kunnen houden met de aandoening van de leden.
 • Initiatief nemend een rol te vervullen op sociale media. Op de website sociaaljuridische informatie delen.
 • Artikelen te schrijven voor de sociaaljuridische rubriek in het Magazine, het kwartaalblad.
 • Het bestuur eventueel te adviseren op juridisch gebied wat betreft zaken die de vereniging aangaan.

Functie eisen: 

 • Sociaaljuridische opleiding of juridische opleiding met kennis van of bereidheid zich te verdiepen in uitkerings- en daarmee samenhangende problematiek.
 • Behorend tot de doelgroep van en lid van de NVLE of affiniteit met de doelgroep.
 • In staat tot laagdrempelige en betrokken advisering.

Wat bieden wij jou:

 • Ondersteuning en informatie binnen de vereniging van de vrijwilligers coördinatoren.
 • Je wordt ingewerkt door een naaste vrijwilliger.
 • We bieden je een prettige informele werksfeer met betrokken collega’s. Die samen betekenisvol willen zijn voor onze leden, de vereniging en de maatschappij.
 • Je krijgt reële onkosten vergoed.

Voor deze functie vragen wij een VOG-verklaring te overleggen.

Enthousiast geworden?

Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten, dan nodigen we je van harte uit om te reageren.

Neem dan contact op met René De Jong (secretaris) via [email protected]