Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

Disclaimer

  1. De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website van de NVLE
  2. De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
  3. Hoewel de NVLE zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden kan de NVLE niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van het gebodene.
  4. De NVLE aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de NVLE niet nader beoordeeld op juistheid, actualiteit of volledigheid.
  5. De NVLE behoudt alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten op alle, of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan deze website te kopiëren, te downloaden of op andere wijze openbaar te maken , te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de NVLE
  6. De NVLE behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de disclaimer te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling na te gaan of de aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer is gewijzigd.