Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

Jaarverslagen

Jaarlijks legt de NVLE verantwoording af over de inkomsten, de bestedingen en de resultaten die bereikt zijn. Het jaarverslag van de NVLE verschijnt nadat de accountant de jaarrekening heeft gecontroleerd en de leden bij de ALV de jaarrekening en het jaarverslag hebben goedgekeurd. Jaarlijks wordt er ten aanzien van de subsidie verantwoording afgelegd aan VWS.