Nationale vereniging voor lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

Lidmaatschap

Word lid en steun daarmee de NVLE want alleen met voldoende leden kunnen we onze kerntaken blijven vervullen:

  1. Voorlichting: onafhankelijk, actueel, begrijpelijk, vanuit ervaringsdeskundigheid, afgestemd op behoeften van leden /zorgprofessionals, gecontroleerd door de Medische Adviesraad.
  2. Lotgenotencontact: voor een zo breed mogelijke groep diverse mogelijkheden bieden voor uitwisseling.
  3. Belangenbehartiging: zowel individuele als collectieve belangenbehartiging voor (potentiële) leden.
  4. Patiëntenparticipatie: stimuleren van onderzoek en input leveren vanuit patiëntperspectief in onderzoek en de organisatie van de zorg.