Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

Lidmaatschap

Word lid en steun daarmee de NVLE want alleen met voldoende leden kunnen we onze kerntaken blijven vervullen:

  1. Voorlichting: onafhankelijk, actueel, begrijpelijk, vanuit ervaringsdeskundigheid, afgestemd op behoeften van leden /zorgprofessionals, gecontroleerd door de Medische Adviesraad.
  2. Lotgenotencontact: voor een zo breed mogelijke groep diverse mogelijkheden bieden voor uitwisseling.
  3. Belangenbehartiging: zowel individuele als collectieve belangenbehartiging voor (potentiële) leden.
  4. Patiëntenparticipatie: stimuleren van onderzoek en input leveren vanuit patiëntperspectief in onderzoek en de organisatie van de zorg.