Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

webinar over de Covid studies voor onze ziektebeelden

Programma webinar:

o   14:00-14:05 Filip Eftimov, introductie

o   14:05-14:15 Koos van Dam, korte uitleg opzet en doel van de studie

o   14:15-14:30 Maurice Steenhuis, uitleg over de gemeten antistoffen

o   14:30-14:40 Koos van Dam, bespreken resultaten van het primaire doel van de studie

o   14:40-14:50 Pauze

o   14:50-15:05 Zoe van Kempen, uitleg over de cellen van het immuunsysteem

o   15:05-15:20 Laura Kummer, bijwerkingen vaccinatie

o   15:20-15:35 Jesse Roosen, ziekteactiviteit na vaccinatie

o   15:35-15:40 Eileen Stalman, corona infectie na vaccinatie

o   15:40-15:45 Filip Eftimov, afsluiting

De aanmeldlink : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjE1Y2VlM2YtN2IxNC00OTY4LTg0YmQtYTgyMzI2MDEyODA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2268dfab1a-11bb-4cc6-beb5-28d756984fb6%22%2c%22Oid%22%3a%221c8409ab-23d7-4069-93f1-157c9589bd01%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a