Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

Nuttige websites

Ieder(in) is een koepelorganisatie van organisaties van en voor mensen met een functiebeperking en chronisch zieken. Deze organisatie is ontstaan uit een fusie van de CG-Raad en Platform VG. Een belangrijk doel van Ieder(in) is om de maatschappelijke positie van mensen met een lichamelijke handicap of een chronische ziekte te verbeteren.

www.iederin.nl

Met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) krijg je vrijwel altijd te maken als je (tijdelijk) niet kunt werken. Kijk voor het telefoonnummer van een vestiging bij u in de buurt op www.uwv.nl. Op de site vind je ook veel informatie. Met vragen kun je ook terecht bij de UWV Telefoon Werknemers (088 – 898 92 94, ma – vr, 8.00 – 17.00 uur, lokaal tarief).

Nieuwe wetgeving

In 2015 en 2016 zijn de regels voor werk, ontslag en WW veranderd. Dit heeft gevolgen voor onder anderen mensen met een tijdelijk contract en voor mensen die ontslag krijgen. Zie deze webpagina van het UWV voor meer informatie over deze veranderingen.

De organisaties van Mee Nederland ondersteunen mensen met een handicap, een functiebeperking of een chronische ziekte. De MEE-consulent kan je helpen als je vragen hebt op het gebied van dagelijkse dingen als wonen, werken, scholing, werk, dagbesteding, hulpmiddelen, wetten en regelingen enzovoort. De hulp is gratis.

www.mee.nl

Blik op Werk is een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut waar mensen met een ziekte of handicap terecht kunnen met vragen rondom werk, uitkeringen en verzekeringen. Op de website vind je informatie, persoonlijk advies en een helpdesk. Ook kun je online de werkscan van de EigenWerkWijzer doen en zo meer inzicht krijgen in uw mogelijkheden als werknemer. Over de uitslag kun je  desgewenst een gesprek voeren met een arbeidsdeskundige. In de webwinkel van Blik op Werk vind je veel nuttige uitgaven over werken met een aandoening of handicap.

www.blikopwerk.nl

www.mijnwerkscan.nl

Deze gratis scan is onderdeel van de EigenWerkWijzer van Blik op Werk. De online scan bestaat uit een lijst met vragen over werk, werkplezier en carrièrrewensen. Ze zijn in tien minuten te beantwoorden en vervolgens krijg je direct de resultaten te zien. Dit verslag bevat informatie over uw werkvermogen (wat je wel en niet kunt ten aanzien van werk) en adviezen over mogelijke verbeteringen.

www.werkhoezithet.nl

Deze site is een forum waar je antwoord krijgt op vragen over uw werk. Je kunt een reactie krijgen van deskundigen, zoals Keurmerkhouders van Blik op Werk, maar ook van andere mensen die met vragen zitten.

Denkhulpwww.denkhulpwerkenchronischziek.nl

De Denkhulp is een webtool voor mensen met een chronische aandoening die vragen hebben over hun huidige werk, de arbeidsvoorwaarden, privacy, re-integratie en uitkeringen.

Zie deze online hulp voor ondersteuning bij je re-integratie. Dit leerprogramma is opgezet door een aantal patiëntenverenigingen, in samenwerking met bedrijfsartsen.

www.mijnreintegratieplan.nl

Kennisring biedt duidelijke informatie over sociale zekerheid en andere onderwerpen. De site wordt gemaakt door stichting StimulanSZ: een onafhankelijke, niet-commerciële organisatie die professionals en burgers ondersteunt op het gebied van werk en inkomen, wonen, zorg en welzijn.

www.kennisring.nl

Bij de sociaal raadslieden van Sociaal raadsliedenwerkkunt u informatie en advies krijgen over regelingen rond hulp, wonen, uitkeringen enzovoort. Er zijn sociaal raadslieden in heel Nederland. De dienst is gratis.

www.sociaalraadslieden.nl

Deze website is door de Overheid opgezet als wegwijzer voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Regelhulp geeft een overzicht van zorg, hulp en financiële ondersteuning. Via de site kun je voorzieningen aanvragen of contact leggen met de juiste organisatie. De website is een initiatief van het ministerie van VWS, het ministerie van SZW, het UWV, UVW WERK bedrijf en het CIZ.

www.regelhulp.nl

Op deze site van de overheid vind je veel informatie over werken met een arbeidshandicap, maar ook over werkloosheid, arbeidsongeschiktheid enzovoort. Klik op het tabje ‘Onderwerpen’ voor een zoekfunctie en een overzicht.

www.rijksoverheid.nl

Op deze site vind je  vacatures voor vrijwilligers. Je kunt ook actief worden bij een patiënten- of lotgenotenorganisatie.

www.vrijwilligerswerk.nl