Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

De uitslag van de beoordeling


Beslissing

Je kunt nog wel werken

Als je nog kunt werken heb je recht op arbeidsondersteuning. De arbeidsdeskundige stelt samen met jou een participatieplan op. Hierin staat wat voor werk je kunt doen en welke ondersteuning je daarbij nodig hebt. Voorbeelden van ondersteuning zijn: tips bij het solliciteren, begeleiding van een jobcoach, aanpassing van de werkplek, een re-integratietraject, scholing of studie. In het participatieplan worden je rechten en plichten vastgelegd. Zie het UWV voor meer informatie.

Daarnaast heb je recht op inkomensondersteuning: een aanvulling op je inkomen als je zelf niet genoeg verdient. Een voorwaarde hierbij is dat je je houdt aan de afspraken die vastgelegd zijn in het participatieplan. De uitkering die je krijgt vult jouw inkomen aan tot een bepaald percentage van het minimum(jeugd)loon. Hoe hoog de aanvulling is, is onder meer afhankelijk van hoeveel je zelf verdient. De nieuwe Wajong heeft als uitgangspunt dat werken moet lonen.

Je kunt niet meer werken

Als je helemaal niet kunt werken, ook niet met ondersteuning, krijg je ook een Wajong-uitkering. Deze bedraagt 75% van het minimumloon. Je bent dan niet verplicht om mee te werken aan re-integratie.

Definitieve beoordeling

Heb je zeven jaar Wajong gehad en ben je ten minste 27 jaar? Dan vindt een definitieve beoordeling plaats. Er wordt vastgesteld wat je ondanks je ziekte of handicap nog kunt verdienen, al dan niet met arbeidsondersteuning.

Na je 27e vult de Wajong-uitkering je eventuele inkomen aan tot 75% van het minimumloon. Daarbij geldt wel de voorwaarde dat je bereid bent om te werken.

Als je je verdiencapaciteit (= dat wat je in theorie nog zou kunnen verdienen) volledig benut (dus verdient met werken), kan de uitkering je inkomen aanvullen tot 100% van het minimumloon.

Als je daarbij ook nog werkt met begeleiding van een jobcoach en met loondispensatie, kan de uitkering je inkomen aanvullen tot maximaal 120% van het minimumloon.

Meer informatie

Meer informatie over de Wet Wajong vind je op www.rijksoverheid.nl en www.uwv.nl/wajong.