Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

Wajong uitkering aanvragen


Uitkering voor jonge zieken en gehandicapten

De Wajong-uitkering is bedoeld voor mensen die vanaf jonge leeftijd een ziekte of handicap hebben en hierdoor niet kunnen werken. Deze uitkering is geldig voor jongeren van 18 jaar of ouder.

Welke Wajong?

Jongeren die volledig arbeidsongeschikt zijn, kunnen een Wajong-uitkering aanvragen. Het UWV stelt een aantal voorwaarden.

Aanvragen gedaan tussen 2010 en 2015 staan bekend als de ‘Wajong 2010’, ook wel nieuwe Wajong (‘n-Wajong’). Tot 1 januari 2010 gold de ‘oude Wajong’ (o-Wajong): de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten. Deze regeling geldt nog steeds voor mensen die voor 1 januari 2010 al Wajong hadden aangevraagd of al een Wajong-uitkering hadden.

Door de invoering van de Participatiewet in 2015 zijn een aantal zaken rond de Wajong veranderd. Tegenwoordig kunnen mensen deze uitkering alleen nog krijgen als ze niet meer in staat zijn om te werken. De gemeente is verantwoordelijk voor het ondersteunen van mensen die nog wel kunnen werken. Vanaf 1 januari 2018 is de maximale uitkering van Wajongers met arbeidsvermogen 70% in plaats van 75%. Zie UWV voor meer informatie (www.uwv.nl).

Aanvraag en beoordeling arbeidsvermogen

Je vraagt een Wajong-uitkering aan bij het UWV. Het aanvraagformulier vindt u op www.uwv.nl. Als je de aanvraag heeft ingediend, word je opgeroepen voor een beoordeling door het UWV. Die bestaat uit een:

  1. Medische keuring:
    Een verzekeringsarts onderzoekt je mogelijkheden: hij of zij kijkt naar wat je met je handicap of aandoening nog kunt

  2. Arbeidsdeskundig onderzoek:
    Een arbeidsdeskundige onderzoekt wat voor werk je met je mogelijkheden kunt doen. Ook bepaalt hij of zij hoeveel loon je kunt verdienen. Het verschil tussen wat je nog kunt verdienen en het minimumloon wordt uitgedrukt in een percentage. Dit wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage genoemd.

Meer informatie

Meer informatie over de Wet Wajong vind je op www.rijksoverheid.nl en www.uwv.nl/wajong.