Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

Wet medezeggenschap cliënten zorgsector


Plicht: cliëntenraad

Voor mensen die zijn opgenomen in een instelling is er nog een andere belangrijke wet: de Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (WMCZ). Met deze wet krijgt je te maken wanneer je bent opgenomen in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis of een psychiatrisch ziekenhuis.

De Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (WMCZ) bepaalt dat een zorginstelling een cliëntenraad behoort te hebben. Dit is een vertegenwoordiging van mensen die zijn opgenomen in een zorginstelling, de ‘cliënten’. Soms zitten er ook familieleden of andere vertegenwoordigers in de raad.

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten en heeft inspraak in het beleid van de instelling. Over allerlei zaken moet de directie advies of zelfs instemming vragen. Vaak gaat het om belangrijke zaken, zoals de manier waarop de familie geïnformeerd wordt, gedwongen behandelingen of het rookbeleid.

Als je bent opgenomen en je hebt belangstelling voor de raad, vraag dan informatie aan de patiëntenvertrouwenspersoon.