Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

Ziekteverzuim


Ziektewetuitkering

Doorbetaling van het loon

Als je een baan hebt en je wordt ziek, dan meld je je ziek bij je werkgever. Ook als je ziek bent, blijf je loon ontvangen. De werkgever is verplicht om je in de eerste twee jaar van je ziekteverzuim ten minste 70% van je loon door te betalen. In het eerste jaar mag dit niet minder zijn dan het minimumloon.

Veel werkgevers betalen meer dan de wettelijk verplichte 70%. Hoeveel loon jouw werkgever betaalt bij ziekte staat in je arbeidscontract of in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).

Je werkgever is dus verplicht 70% van het loon door te betalen, dat is geregeld in de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (VLZ). Veel werkgevers betalen meer, zeker in het eerste jaar. In het tweede ziektejaar is de aanvulling vaak lager. Over twee jaar mag maximaal 170% van het loon betaald worden.

Samen met je werkgever zorg je ervoor dat je zo snel mogelijk weer aan het werk kunt. Verderop lees je meer over re-integratie.

Ziektewet

Wanneer heb je recht op een Ziektewetuitkering?

In de volgende situaties krijg je een Ziektewetuitkering:

  • Je bent oproep- en uitzendkracht en heeft bij ziekte geen recht op loon van de werkgever.
  • Je hebt een tijdelijk arbeidscontract dat afloopt tijdens je ziekte.
  • Je wordt ziek binnen vier weken nadat je contract is afgelopen.
  • Je bent ziek vanwege zwangerschap of bevalling en hebt een dienstverband of bent werkzaam als zelfstandige.
  • Je bent ziek vanwege een orgaandonatie.
  • Je hebt een WW-uitkering en wordt ziek.

Heb je recht op een Ziektewetuitkering, dan kan het zijn dat je de uitkering rechtstreeks van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) ontvangt, maar meestal gaat de uitkering naar je werkgever. Deze verrekent de uitkering met je loon, en betaalt je loon gewoon door. In de praktijk merk je er dus weinig van.

De uitkering is ten minste 70% van je loon, soms 100%. Dat hangt af van wat in je arbeidsovereenkomst of in je CAO is bepaald. Staat in de arbeidsovereenkomst of de CAO dat de werkgever meer dan 70% moet betalen in het eerste ziektejaar? Dan doet het UWV dit ook. De werkgever geeft dit aan bij het UWV. Bij orgaandonatie en zwangerschap en bevalling krijg je 100% doorbetaald voor maximaal twee jaar.

De Eerstejaars Ziektewet-beoordeling

Heb je een ziektewetuitkering van het UWV, dan zal het UWV zo’n 42 weken (na de eerste ziektedag) beoordelen of je nog recht hebt op uitkering. Dit is de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling. Deze beoordeling wordt uitgevoerd door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige en komt overeen met een WIA-beoordeling. In het kader van deze beoordeling stelt de verzekeringsarts je belastbaarheid vast en onderzoekt de arbeidsdeskundige je resterende verdiencapaciteit.

Zie www.uwv.nl

De Ziektewet wordt meestal uitgevoerd door het UWV. Kijk op www.uwv.nl voor meer informatie over deze regeling of bel: 0900 – 9294. Op de website kunt u de brochure Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen? downloaden.

Er zijn ook andere uitvoerders, zoals Acture (www.acture.nl).