Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

Re-integratie

Er zijn veel mogelijkheden om je weer aan het werk te helpen (re- integratie) na ziekte of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.