Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

Regelingen voor de werkgever


Voordelen voor de werkgever

Er bestaan regelingen voor de werkgever die het gunstig maken om een werknemer in dienst te nemen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een indicatie van de WSW (Wet sociale werkvoorziening). Dat is zowel geregeld bij de belastingdienst (premiekorting) als in de arbeidsongeschiktheidswetgeving uitgevoerd door het UWV. Een werkgever kan in bedoelde situaties gebruikmaken van:

  • Proefplaatsing. Als een nieuwe werkgever niet zeker weet of je de baan wel aankunt, kan hij of zij jeop proef in dienst nemen. Dit heet een proefplaatsing. Je werkt dan met behoud van uitkering en ontvangt dus geen loon. Een proefplaatsing duurt meestal niet meer dan drie maanden. Als je de baan blijkt aan te kunnen, moet de werkgever bereid zijn je na de afgesproken periode in dienst te nemen.
  • LIV (v/h Premiekorting). Als een werkgever iemand in dienst neemt met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA, Wajong, WAO, WAZ), krijgt hij of zij korting op werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidspremies die hij of zij betaalt (Lage-inkomensvoordeel). Deze korting duurt maximaal drie jaar.
  • No-riskpolis. Als een werkgever je in dienst neemt terwijl je een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt en je wordt in de eerste vijf jaar dat je werkt ziek, dan zal dat de werkgever weinig kosten. Als je ziek wordt, krijgt je werkgever het door te betalen loon namelijk voor een groot deel terug van het UWV. Dit heet ook wel de no-risk polis. Heel soms is een verlenging van de termijn van vijf jaar mogelijk. Als je een Wajong-uitkering hebt, geldt de no-risk polis tijdens je hele carrière.
  • Loondispensatie. Je werkgever hoeft minder loon te betalen als je door je ziekte of handicap minder productief bent. Dit is alleen mogelijk bij een Wajong-uitkering en om hiervoor toestemming te krijgen dient de werkgever een aanvraag loondispensatie in te dienen bij UWV. Als de werkgever toestemming krijgt voor een lager loon zal het UWV een aanvulling op het loon geven. Het UWV zal bij een lagere loonwaarde alleen toestemming geven als jee daardoor met je verdiensten onder het wettelijk minimum loon komt.
  • Subsidies. Je werkgever kan ook een subsidie voor de meerkosten krijgen als hij of zij extra kosten moet maken, bijvoorbeeld voor het aanpassen van je werkplek of het aanschaffen van ‘niet- meeneembare’ hulpmiddelen. Je moet dan wel een contract van ten minste zes maanden bij deze werkgever hebben gekregen.


Meer banen door participatiewet

Op 1 januari 2015 is de participatiewet in werking getreden. Via deze wet wil de overheid ervoor zorgen dat meer mensen met een ziekte of handicap (arbeidsbeperking) aan het werk gaan. De gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid voor de re-integratie van mensen die hierbij ondersteuning nodig hebben.

De participatiewet is een samenvoeging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Mensen die al een Wajong-uitkering hadden, zijn herbeoordeeld en als zij arbeidsvermogen hebben vallen zij onder de doelgroep van de participatiewet.

Zie voor meer informatie over de gevolgen van de participatiewet voor onder meer Wajongers de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie over de uitvoering van de participatiewet vind je op de website van de Programmaraad (www.samenvoordeklant.nl).