Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

Aan het werk gaan


Weer aan het werk!

Als je door je ziekte niet kunt werken, moeten jij en je werkgever er alles aan doen om je zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door je werk (tijdelijk) aan te passen of door (tijdelijk) ander werk te gaan doen. Dit wordt ook wel ‘re-integratie 1e spoor’ genoemd.

Er zijn allerlei mogelijkheden om je weer aan het werk te helpen na ziekte of als je voor een deel arbeidsongeschikt bent. Daarbij zijn er verplichtingen waaraan jij en je werkgever moeten voldoen. Wanneer een van beide partijen zich niet aan een verplichting houdt, kan er een maatregel worden opgelegd.

Een voorbeeld van een maatregel is: wanneer er te weinig aan re-integratie is gedaan, kan je werkgever worden verplicht om na de twee jaar loondoorbetalingverplichting vanuit de ziektewet nog langer het loon door te betalen.


Begeleiding door de werkgever

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter wordt van de werkgever verwacht dat hij of zij al het mogelijke doet om je te re-integreren zolang er een dienstverband bestaat. Indien er geen dienstverband bestaat, stelt het UWV zich op als werkgever. Het UWV helpt je dan met je inkomen en ondersteunt je indien nodig bij het zoeken naar werk.

Passend werk vinden

De werkgever moet passend werk aanbieden en jij moet passend werk aanvaarden. Passend werk is werk dat je in jouw medische situatie en met je opleiding en ervaring kunt uitvoeren. Hoe gaat dit in zijn werk?

Als je door je ziekte je werk niet meer (helemaal) kunt doen, kijk je eerst samen met je werkgever of je functie of je werkplek kan worden aangepast. Als dat niet kan, moet er gekeken worden naar andere mogelijkheden binnen het bedrijf.

Wanneer blijkt dat je eigen werkgever geen passend werk kan aanbieden, moeten jij en je werkgever samen naar passend werk zoeken bij een andere werkgever. Dit traject heet ‘re-integratie 2e spoor’

Bij re-integratie 1ste spoor blijf je werken bij je werkgever. De bedrijfsarts moet ook van mening zijn dat er geen passend werk meer is. Bij eventuele twijfel kan het UWV daar nog een oordeel over geven. De werkgever kan voor het zoeken naar ander passend werk een re-integratiebedrijf inschakelen.

Mijn re-integratieplan

Deze online tool helpt je te achterhalen wat er van jou en je werkgever verwacht wordt, waarom je niet meer (volledig) kunt werken, welke aanpassingen en maatregelen er nodig zijn en hoe je de gesprekken met je werkgever en bedrijfsarts kunt voeren. Zie www.mijnreintegratieplan.nl.

Aanpassingen op en rond het werk

Als je door ziekte niet werkzaam bent en je wilt weer gaan werken, kan het zijn dat je hulp nodig hebt om je werk te kunnen doen. Het UWV kan hierbij helpen door voorzieningen in te zetten. Welke voorzieningen mogelijk zijn kun je lezen op www.uwv.nl.

Let op: minder uren gaan werken heeft gevolgen

Misschien kom je in de verleiding om weer aan het werk te gaan, en je contract te laten aanpassen met minder uren, bijvoorbeeld halftijds in plaats van voltijds. Dat kan bij veel aandoeningen die een chronisch verloop hebben aan de orde komen en misschien zelfs noodzakelijk zijn. Denk hier wel steeds goed over na. Als je contractueel minder uren gaat werken, zullen eventuele uitkeringen in de toekomst worden berekend op basis van dat aantal uren, ook al heb je jarenlang voltijds gewerkt.

Als je weer gaat werken na en periode van ziekteverzuim, maar je twijfelt of je hetzelfde aantal uren wilt gaan werken, maak dan een afspraak met je werkgever dat je je uren stapsgewijs weer opbouwt, totdat je weer je oude aantal uren kunt werken. Denk niet te snel aan een contract met minder uren en laat je ook niet te snel verleiden tot zo’n contract als je werkgever dat voorstelt.

Voorzieningen

Aanpassingen rondom het werk en de werkplek noemt het UWV ‘voorzieningen’. Voorbeelden van voorzieningen voor werknemers:

  • vervoersvoorziening van en naar het werk
  • hulpmiddelen voor lezen, schrijven en horen
  • diensten van bijvoorbeeld een doventolk of jobcoach

Je vraagt zelf een voorziening aan bij het UWV als het meeneembare hulpmiddelen of diensten betreft, zoals orthopedische schoenen, een aangepaste bureaustoel of de diensten van een doventolk. Het UWV vergoedt dit soort voorzieningen als er sprake is van structureel functionele beperkingen op basis van je WIA- of Wajong-uitkering. De beoordeling of er sprake is van structureel functionele beperkingen doet het UWV.

Voorbeelden van niet-meeneembare voorzieningen zijn: een aangepast rolstoelvriendelijk toilet, een traplift of een aangepaste werkplek. Deze voorzieningen vraagt de werkgever aan. Ook bij de toewijzing van deze voorzieningen wordt door het UWV beoordeeld of er sprake is van structureel functionele beperkingen.

Meer informatie over voorzieningen van het UWV vind je op www.uwv.nl.