Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

Resultaat beoordeling expertisecentra

In het voorjaar hebben we je gevraagd mee te doen aan een ledenraadpleging zodat we een goed oordeel konden geven over de expertisecentra die dit jaar beoordeeld werden in het kader van de VWS beoordelingsprocedure van expertisecentra voor zeldzame aandoeningen. Van de lijst met expertisecentra deed UMC Maastricht uiteindelijk niet mee en van de expertisecentra voor longaandoeningen (PAH en longfibrose) hadden we te weinig en/of verkeerde info om een goed oordeel te geven. We zullen feedback geven aan UMC Maastricht over de resultaten van de ledenraadpleging.

Alhoewel in de brief duidelijk stond dat niet alle expertisecentra beoordeeld werden was daar verwarring over. Vooral de reumatologie afdeling van het Radboud UMC kreeg veel vragen waarom zij niet op de lijst voorkwamen. Radboud UMC is twee jaar geleden al door ons beoordeeld en heeft al een toekenning als expertisecentrum gekregen. Daarom ontbrak het Radboud UMC in deze ronde.

Inmiddels heeft het beoordelingscomité de aanvragen beoordeeld en hebben de (kandidaat) expertisecentra begin oktober van het ministerie van VWS vernomen of zij al dan niet erkend zijn.

In de bijlage vindt je van ons een overzicht van de expertisecentra en aandoeningen die onze patiëntenorganisatie dit jaar heeft beoordeeld met daarbij het besluit van VWS.

Deze beoordelingsronde was de eerste ronde waarbij nieuwe, strikte wettelijke eisen en indicatoren gelden. Dat is een reden dat het aantal expertisecentra en aandoeningen waarvoor geen erkenning is afgegeven, vrij groot is. Op dit moment beraadt VWS zich over de consequenties van een negatief  advies voor expertisecentra die daardoor hun aansluiting op een ERN dreigen te verliezen.

De expertisecentra kunnen, eventueel samen met de patiëntenorganisatie, tot 6 weken na ontvangst van het besluit procedureel bezwaar maken. De bezwaren worden in het beoordelingscomité besproken en daarover wordt opnieuw een advies uitgebracht. Het ministerie zal vervolgens voor het eind van het jaar reageren op het bezwaar.

In 2022 kunnen nieuwe (kandidaat) expertisecentra zich opnieuw aanmelden om erkend te worden, ook centra die dit jaar niet zijn erkend.

Wil je meer informatie over expertisecentra en de beoordeling kijk dan op:

Beoordeling expertisecentra | VSOP

Je kunt hier ook een lijst vinden van alle erkende expertisecentra.