Nationale vereniging voor lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

WEBINAR Systemische Sclerose / MCTD 2.0

LUMC organiseert WEBINAR Systemische Sclerose / MCTD 2.0

Na het succes van de eerste webinar wordt er vanuit het zorgpad systemische sclerose/MCTD van het LUMC op  26 oktober van 19.00 tot 20.00 een tweede webinar georganiseerd voor patiënten. In deze webinar zullen een longarts, een reumatoloog, een gespecialiseerde verpleegkundig en een vertegenwoordiger van de patiëntenvereniging de laatste inzichten over corona en wat het betekent voor patiënten met systemische sclerose en MCTD, bespreken. Daarnaast willen we tijdens deze webinar ingaan op maagdarmproblematiek bij systemische sclerose/MCTD. Deelnemers zijn in de  gelegenheid om vragen te stellen aan het panel via een live chat.

Een webinar is een online bijeenkomst, dus u hoeft hiervoor niet de deur uit. U kunt vragen aanleveren via het volgende email adres: zorgpadsclerodermie@lumc.nl. Probeer uw vraag kort en krachtig te formuleren. Stel zo veel mogelijk algemene vragen en geen vragen die specifiek uw persoonlijke situatie betreffen. Voor dit soort vragen is uw eigen arts uw aanspreekpunt. Er zal waarschijnlijk te kort tijd zijn om alle binnenkomende vragen tijdens de webinar te beantwoorden. Wij zullen daarom een aantal vragen selecteren, waarvan we inschatten dat die vraag bij meerdere patiënten leeft.

De bijeenkomst verloopt via het programma ‘ Microsoft Teams’; via google Chrome kunt u deze link openen zonder iets te moeten installeren. Vanaf 19.00 kunt u op 26 oktober 2020 toegang krijgen tot de bijeenkomst door de volgende link in het zoekveld van google Chrome te kopiëren:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjQ4ZmViZjMtZjUxZS00MjRhLWIxMTYtOTVhYjZlNzAxOWEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4048c4f-dd54-4cbd-8049-5457aacd2fb8%22%2c%22Oid%22%3a%22d72bc94d-3cdd-4138-b686-04e1540ae2c6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

U kunt  ook een mail sturen naar zorgpadsclerodermie@lumc.nl; dan sturen wij u de link en hoeft u daar alleen op te klikken.

Voor meer informatie en de link kunt u eveneens terecht op website van de afdeling Reumatologie LUMC: de pagina van polikliniek: www.lumc.nl/org/reumatologie

Voor uitleg over Microsoft teams zie onderstaande beschrijving.

Met vriendelijke groet,

Sophie Liem en Nina van Leeuwen, arts-onderzoekers

Ada Hortsensius-Varkenvisser, gespecialiseerd verpleegkundige

Maarten Ninaber, longarts LUMC, gespecialiseerd in auto-immuun longziekten waaronder systemische sclerose en andere CTDs

Jeska de Vries-Bouwstra, reumatoloog LUMC , hoofd zorgpad Systemische sclerose en MCTD/CTD, LUMC, zorgpadsclerodermie@lumc.nl

Uitleg microsoft teams

Live webinars organiseren wij via Microsoft Teams. Dit is een applicatie van Microsoft Office 365. Het webinar is via uw browser te volgen op uw laptop, computer, tablet en mobiele telefoon. U heeft de app van Teams hiervoor niet nodig. Hieronder geven we stap voor stap aan hoe u deelneemt aan het webinar.

Vanaf 15 minuten voor de aanvangstijd van het webinar heeft u de gelegenheid om uzelf als deelnemer toe te voegen. Volg onderstaande stappen:

  1. U heeft een brief of email gekregen met de link van de webinar
  2. Open de link op het apparaat dat u gaat gebruiken om het webinar te volgen.
  3. Klik op de button BEKIJKEN OP HET WEB.
  4. Klik op de tekst ANONIEM DEELNEMEN onder de paarse button.
  5. U neemt nu deel.

Spelregels en aandachtspunten voor deelname:

  • Zorg dat uw audio aan staat.
  • Zorg dat u tijdig bent ingelogd. Dit kan vanaf 15 minuten voor de aanvangstijd.
  • Als deelnemer hoort u de presentator van het webinar 20-30 seconden later.
  • Heeft u vragen? Stel ze in de chat gedurende het hele webinar. We proberen zoveel mogelijk vragen tijdens de sessie te beantwoorden.

Het webinar dat op 29 juni heeft plaatsgevonden is nog terug te zien via: https://www.nvle.org/nieuws-2/corona/webinar-coronavirus-sclerodermie-mctd/