Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

APS biobank

Ben jij zwanger geweest en heb je complicaties gehad door obstetrisch antifosfolipidensyndroom (APS)? En wil je graag bijdragen aan een mogelijke oplossing voor APS?
Dan zoekt Valérie Jansen, arts-onderzoeker in het AMC, jou en gezonde vrouwen uit je omgeving (familieleden, vriendinnen, collega’s) voor onderzoek naar APS.

Als jullie aan dit onderzoek willen meedoen, wordt er een eenmalige afspraak gemaakt in het AMC.
Deze afspraak is voor bloedafname en het doornemen van een vragenlijst over je algemene gezondheid, je medische voorgeschiedenis, eventuele eerdere zwangerschappen en over of er bepaalde ziekten in je familie voorkomen.
Er zijn aanwijzingen dat bepaalde bacteriën die iedereen in zijn darmen draagt, invloed hebben op het antifosfolipidensyndroom. Daarom wordt er gevraagd of jullie ontlasting willen inleveren voor onderzoek naar de bacteriën in je darm. Voor dit onderzoek is ook nodig dat je de drie laatste dagen voor de afspraak bijhoudt wat je hebt gegeten.

Het bloed, de ontlasting en de gegevens van de deelnemers worden bewaard in een zogenaamde Biobank, om daar later wetenschappelijk onderzoek op uit te kunnen voeren.

Wij, Jamy en Gerie, leden van de Patiëntenparticipatie Commissie van de NVLE ondersteunen dit onderzoek en willen dit van harte bij je aanbevelen. 
Onderzoek naar APS is hard nodig om ervoor te zorgen dat deze auto-immuunziekte beter en veilig behandeld kan worden. Zodat iemand met APS ook veilig zwanger kan zijn, zonder complicaties.

voor meer informatie: