Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

Bloedvat-verwijdende middelen

Bloedvatverwijdende middelen zorgen ervoor dat spiercellen in de wanden van de bloedvaten zich ontspannen, zodat de bloedvaten wijder worden. Hierdoor kan het bloed beter doorstromen en gaat de bloeddruk omlaag. Er zijn meerdere soorten medicijnen die een bloedvatverwijdende werking hebben.

Bij systemische sclerose worden bloedvatverwijdende middelen bij meerdere klachten voorgeschreven.

Fenomeen van Raynaud
Voor de behandeling van het fenomeen van Raynaud worden als eerste keus calcium antagonisten aanbevolen, met voorkeur voor nifedipine met gereguleerde afgifte. Losartan en ketanserin kunnen worden overwogen als nifedipine met gereguleerde afgifte onvoldoende effect heeft.

Een behandeling met iloprost kan worden overwogen als het fenomeen van Raynaud zeer ernstig is en er gevaar is voor het ontstaan van niet of slecht genezende wondjes (digitale ulcera) aan handen of voeten of als dit zich al heeft voorgedaan. Bosentan (Tracleer®) kan ook worden voorgeschreven bij niet of slecht genezende wondjes (digitale ulcera) aan handen of voeten.

Pulmonale hypertensie
Voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie worden bloedvatverwijdende middelen voorgeschreven die de bloeddruk in de longslagader verlagen zoals Ambrisentan, Bosentan (Tracleer®) en Sildenafil.

Nierproblemen (renale crisis)
Bij nierproblemen worden ACE-remmers zoals Captopril, Lisinopril en Enalapril voorgeschreven. Door de vaatverwijdende werking van ACE-remmers neemt de bloeddruk af. Het hart heeft hierdoor minder kracht nodig om het bloed rond te pompen. Dit maakt ze geschikt voor de behandeling van ernstige nierproblemen, hartfalen en een verhoogde bloeddruk.