Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

Bijzondere bijstand


Wat is de Bijzondere bijstand?

Door je ziekte of handicap maak je soms kosten die niet door bovengenoemde regelingen worden vergoed. Bijvoorbeeld: slijtage van beddengoed door een langdurig ziekbed, extra verwarmingskosten, speciale voeding enzovoort.

Mensen met een minimuminkomen kunnen hierdoor in de financiële problemen raken. Als dit dreigt te gebeuren, kun je een beroep doen op de Bijzondere bijstand.

Wat vergoedt de Bijzondere bijstand?

Je krijgt alleen Bijzondere bijstand als het om ‘bijzonder noodzakelijke kosten’ gaat: kosten die je maakt door een bijzondere omstandigheid als een ziekte of handicap.

Bij je gemeente kun je navragen wat wel en niet onder ‘bijzonder noodzakelijke kosten’ valt. Ook in de Participatiewet vind je een opsomming van deze kosten.

Aanvragen van Bijzondere bijstand

Als je aanspraak wilt maken op Bijzondere bijstand kun je een aanvraag doen bij je gemeente. Je doet dit met behulp van een speciaal formulier, dat je meestal kunt downloaden van de website van de gemeente.

De gemeente gaat na of je aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. Elke gemeente mag zelf de voorwaarden voor bijzondere bijstand vaststellen. De uitvoering van de regeling verschilt dus per gemeente. Vandaar dat het lastig is algemene informatie te geven. Vraag altijd na hoe het in je gemeente is geregeld, en doe dit voor je kosten maakt!

Hoe krijg je de vergoeding uitgekeerd?

Je krijgt Bijzondere bijstand in de vorm van bijvoorbeeld een extra uitkering of een gunstige lening. Ook is het mogelijk om de bijstand ‘in natura’ te ontvangen. Dat betekent dat je bijvoorbeeld een hulpmiddel krijgt.

Meer informatie

  • Voor meer informatie kun je ook deskundig advies vragen aan een medewerker van MEE Nederland (www.mee.nl) of een sociaal raadsman of -vrouw (zie www.sociaalraadslieden.nl).
  • Steeds meer gemeenten zijn aangesloten bij de internetsite www.berekenuwrecht.nl. Daar kun je bekijken welke inkomensondersteunende regelingen er per gemeente zijn en waar je voor in aanmerking komt.

In het kort

  • Soms maak je door je ziekte of handicap extra kosten. Het gaat dan niet om ziektekosten, maar bijvoorbeeld om extra stookkosten.
  • Als je een laag inkomen hebt, kun je hierdoor in financiële problemen raken.
  • Aan je gemeente kun je om Bijzondere bijstand vragen. Je kunt dan bijvoorbeeld een tegemoetkoming in de kosten krijgen of een goedkope lening.
  • De voorwaarden voor Bijzondere bijstand verschillen per gemeente. Vraag je gemeente om meer informatie.