Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

In het kort


Door je ziekte maak je kosten

Waarschijnlijk is het niet het eerste waar je aan denkt als je te horen krijgt dat je chronisch ziek bent. Maar na verloop van tijd wordt het vanzelf duidelijk: door je ziekte word je op kosten gejaagd. Een bezoek aan de specialist, een behandeling, medicijnen of bijvoorbeeld een lidmaatschap van een patiëntenorganisatie: het kost allemaal geld.

Vergoeding van ziektekosten

Al deze kosten vormen samen je ‘ziektekosten’. Ziektekosten hoef je niet allemaal zelf te betalen, vaak kun je – een gehele of gedeeltelijke – vergoeding krijgen. Dat gebeurt via de volgende regelingen:

 • Zorgverzekering (basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet, Zvw)
 • Aanvullende verzekering (vrijwillig)
 • Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Persoonsgebonden budget (bij Wmo, Wlz en Zvw)
 • Bijzondere bijstand

Jeugdwet

Vanaf 2015 organiseert de gemeente de Jeugdwet: de jeugdhulp voor alle kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit gaat om kinderen die kunnen volstaan met lichte ondersteuning, kinderen die voorheen een indicatie in de AWBZ hadden en jongeren die geestelijke gezondheidszorg krijgen.

Welke regeling bij welke kosten?

Zoals je ziet zijn er verschillende regelingen. Dat maakt het wel eens lastig om de juiste regeling te vinden. Wordt iets nu wel of niet vergoed, voor welke regeling kun je in aanmerking komen, waar kun je die vergoeding aanvragen… het antwoord op deze vragen is niet meteen voorhanden. Vaak gelden er ook nog bepaalde voorwaarden of krijg je maar een deel van de kosten vergoed.

Al met al kunnen de regelingen heel wat hoofdbrekens opleveren. Vraag advies aan een hulpverlener of aan je zorgverzekeraar als je er zelf niet uitkomt. Je kunt onder meer terecht bij je huisarts, een maatschappelijk werker of bij MEE Nederland (www.mee.nl). Ook de gemeente moet je advies kunnen geven. In veel gemeenten is er een ‘formulierenbrigade’, een ouderenadviseur of een informatie- en adviesafdeling van het Algemeen Maatschappelijk Werk of een Wmo-loket. De tegemoetkoming die geldt op grond van de Wmo kan per gemeente verschillen.

Hier vind je een korte uitleg van de verschillende regelingen. Steeds wordt aangegeven bij welke organisaties of op welke websites je meer informatie kunt vinden over de desbetreffende regeling.

Zorg voor actuele informatie

De regelingen kunnen veranderen. Als je met een van de genoemde regelingen te maken krijgt, zorg er dan voor dat je beschikt over de meest actuele informatie. Vraag ernaar bij je zorgverzekeraar of bij de instantie die de regeling uitvoert. Ook patiëntenverenigingen beschikken vaak over actuele informatie.

Waar kun je nog meer terecht voor actuele informatie?

Op internet kun je veel informatie vinden. De volgende websites bieden betrouwbare informatie.

 • www.rijksoverheid.nl: informatieve website van de overheid. Je kunt ook bellen met de gratis informatielijn 0800 – 80 51 (ma – vr, 8.00 – 20.00 uur).
 • www.kiesbeter.nl: zeer informatieve site, kan je helpen bij het maken van keuzes binnen de gezondheidszorg.
 • www.iederin.nl: website van Iederin, de koepelorganisatie van ongeveer 250 organisaties van mensen met een beperking of chronische ziekte.
 • www.zorginstituutnederland.nl: het Zorginstituut houdt toezicht op het zorgsysteem in Nederland. Op de site vind je informatie over de Zorgverzekeringswet en de Wlz.
 • www.toeslagen.nl: Als je inkomen onder een bepaalde grens ligt, kun je een zorgtoeslag krijgen. Informatie vind je op deze site, zie ook www.belastingdienst.nl.
 • www.pgb.nl: voor uitgebreide informatie over het persoonsgebonden budget.
 • www.regelhulp.nl: op deze site van het Ministerie van VWS vind je een wegwijzer naar zorg en ondersteuning.
 • www.zn.nl: op de website van Zorgverzekeraars Nederland vind je algemene informatie over zorgverzekeringen.
 • www.skgz.nl: op de website van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen kun je terecht met klachten over je zorgverzekering (zowel basispakket als aanvullende zorgverzekering).
 • www.vng.nl: informatie over het Wmo-beleid van de gemeente.
 • www.cak.nl: Informatie over betalingen van zorgdiensten, zoals de eigen bijdrage. Deze publieke dienstverlener heeft per 1 januari 2017 de uitvoering van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland overgenomen, waaronder het uitvoeren van regelingen voor mensen die anders buiten het Nederlandse zorgstelsel vallen.
 • www.nza.nl: informatie over de Nederlandse Zorgautoriteit, de organisatie die tarieven en behandelomschrijvingen in de zorg vaststelt en toezicht houdt op zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

Uiteraard kun je voor informatie over je zorgverzekering ook terecht bij je eigen zorgverzekeraar, via de website of per telefoon.

In het kort

 • Door je ziekte of beperking maak je kosten.
 • Deze kosten kun je vaak vergoed krijgen. Daarvoor bestaan verschillende regelingen.
 • Soms krijg je niet alles vergoed, maar slechts een deel, of gelden bepaalde voorwaarden.
 • Er kan ook een eigen bijdrage worden gevraagd of een eigen risico gelden.
 • Bij het aanvragen van een vergoeding kun je hulp krijgen.