Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

Problemen


Soms ontstaan er problemen

Het blijkt dat er soms problemen ontstaan als mensen een ander proberen te helpen. Hieronder beschrijven we een paar van die problemen.


Je partner kan zich afhankelijk gaan voelen

Door de ziekte voelt je partner zich misschien angstig en onzeker. Hij of zij zal dan steun bij je proberen te zoeken. Soms slaat dit wat door en wordt de ander afhankelijk. Bijvoorbeeld: je partner wil niet meer in z’n eentje dingen doen, maar alleen als jij meegaat. Zulk afhankelijk gedrag maakt de verhouding ongelijkwaardig: het maakt je tot een ‘hulpverlener’ en je partner tot een ‘patiënt’.

Probeer dit te voorkómen. Probeer je partner met jouw steun sterker te maken. Bijvoorbeeld: ga mee naar de afspraak met de specialist (want twee onthouden meer dan één). Je steunt je partner dan op een moeilijk moment. Maar: ga niet altíjd mee als je partner iets onderneemt, want in dat geval maak je de ander zwakker en afhankelijker.


Je behandelt je partner als een kind

Soms gaan mensen hun partner behandelen als een kind. Bijvoorbeeld: je gaat allerlei dingen voor de ander doen die hij of zij zelf ook kan, je geeft voortdurend allerlei raad en advies, enzovoort.

Misschien is dit goed bedoeld, maar te veel steun kan averechts werken. Je partner kan zich ‘betutteld’ voelen.


Je krijgt weinig waardering voor jouw steun

Het kan zijn dat je partner je steun niet waardeert. Ook al doe je nog zo je best, plotseling krijg je toch allerlei verwijten naar het hoofd geslingerd. Het kan geen kwaad dat je je hiertegen verzet: dan maar ruzie. Maar bedenk dat je partner door de ziekte moeilijke momenten zal hebben. Misschien voelt hij of zij zich betutteld en daardoor ‘zieker’ en ‘zieliger’. Maar het kan ook zijn dat je partner een slechte bui heeft, om welke reden dan ook, en dat hij of zij deze slechte bui op jou afreageert – gewoon omdat jij nu eenmaal in de buurt bent.