Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

De uitslag van de beoordeling


Vier mogelijke beslissingen

 1. Je bent minder dan 35 % arbeidsongeschikt
  Ofwel: je verlies aan verdienvermogen is minder dan 35%.
  Je hebt in dit geval geen recht op een WIA-uitkering. Het arbeidsongeschiktheidspercentage geeft aan wat je nu niet meer kunt verdienen met werk. Het zegt niets over de ernst van je ziekte.

  Samen met je werkgever kijk je alsnog of het mogelijk is je eigen werk aan te passen of ander passend werk te vinden binnen de organisatie. Als dat niet mogelijk is, ben je er, samen met je werkgever, verantwoordelijk voor dat er werk gezocht gaat worden bij een andere werkgever


 2. Je bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt
  Dit heet formeel: tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt. Je bent dan meer dan 35% arbeidsongeschikt, maar niet volledig én duurzaam. Het arbeidsongeschiktheidspercentage geeft aan wat je nu niet meer kunt verdienen met werk. Het zegt niets over de ernst van je ziekte. In dit geval krijg je een WGA-uitkering. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Er zijn drie soorten WGA-uitkeringen: de LGU (loongerelateerde uitkering), de LAU (loonaanvullingsuitkering) en de VVU (vervolguitkering). Zie de website van het UWV voor meer informatie.


 3. Je bent volledig arbeidsongeschikt met kans op herstel
  Dit heet formeel: volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt. Je bent 80% tot 100% arbeidsongeschikt, maar het UWV denkt dat je gezondheidsklachten niet blijvend zullen zijn. Er is dus een kans op herstel. Je krijgt een WGA-uitkering (zie uitkeringen). De hoogte van de uitkering en indeling in de arbeidsongeschiktheidsklasse komt voort uit het verschil tussen wat je verdiende en wat je theoretisch nog kunt verdienen. Het betekent dus niet dat je niet zou kunnen werken.


 4. Je bent volledig arbeidsongeschikt zonder kans op herstel in de nabije toekomst
  Dit heet formeel: volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Je bent 100% arbeidsongeschikt en je hebt geen kans op herstel. Je krijgt een IVA-uitkering (zie uitkeringen). Je krijgt mogelijk ook een IVA-uitkering als je een loonverlies heeft van 80% of meer en geen kans heeft op herstel.