Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

Behandeling

De ziekte is (nog) niet te genezen. Wel kan de arts een aantal leefregels en medicijnen voorschrijven om de symptomen te bestrijden. Meer nog dan bij andere auto-immuunziekten moet de behandeling aan elke patiënt aangepast worden, afhankelijk van de soort en ernst van orgaanaantasting en klachten.

Daar MCTD een mengbeeld is, verschilt het beeld en de verloop van de ziekte per patiënt. Doorgaans is het verloop gunstig wanneer de patiënt goed gevolgd en indien nodig juist behandeld wordt.

Niet zelden ziet men de ziekte geleidelijk overgaan tot een aandoening die niet anders is dan SLE of sclerodermie.

Oorzaak en erfelijkheid

De oorzaak van MCTD blijft vooralsnog onbekend. Zowel genetische als omgevingsfactoren spelen waarschijnlijk een rol bij het ontstaan van de ziekte. Het is waarschijnlijk dat een bepaalde aanleg voor het krijgen van auto-immuunziekten via het genetisch materiaal wordt overgeërfd, maar we beschouwen MCTD, net als andere auto-immuunziekten, niet als een typisch erfelijke ziekte.