Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

Naar een nieuw evenwicht


Mensen reageren verschillend

De diagnose roept verschillende reacties op. Sommige mensen schrikken. Ze zijn jong en hebben er nooit bij stilgestaan dat ze chronisch ziek kunnen worden. Anderen zijn bang dat de ziekte een ernstig verloop zal hebben. Weer anderen zijn juist opgelucht: er is eindelijk een duidelijke, lichamelijke verklaring voor hun klachten.

Iedereen zal zich afvragen wat voor invloed de ziekte op de rest van het leven heeft. Veel komt in een ander licht te staan: gezondheid, relaties, werk, toekomst… De een reageert emotioneler dan de ander, maar ongeloof, woede en verdriet zijn geen ongewone reacties. Tegelijkertijd zijn veel mensen blij: omdat er gestart kan worden met een behandeling.

Warboel

Waar het op neerkomt, is dat het in de periode na de diagnose een warboel van gevoelens en gedachten kan zijn. Het is lastig om meteen te overzien wat de diagnose allemaal betekent. Stukje bij beetje zal doordringen wat de gevolgen van de ziekte zijn en bij vlagen zal dat emotioneel zijn. Het kan een tijdje duren voordat in de warboel van gevoelens en gedachten weer wat lijn komt. Door het grillige verloop van de ziekte kan zo’n periode van verwarring zich bovendien herhalen.

Een plek geven

Het kost tijd om weer een nieuw evenwicht te vinden, en de ziekte – en alle gevolgen ervan – een plaats in je leven te geven. Met dat laatste bedoelen we dat je weer plezier krijgt in je leven, begrijpt hoe je met de ziekte kunt omgaan, het antwoord vindt op vragen over de toekomst, overweg leert gaan met emoties, steun vindt bij anderen enzovoort.

Iedereen doet dit op z’n eigen manier en in z’n eigen tempo. Kant-en-klare oplossingen om een nieuw evenwicht te vinden zijn er niet. Toch valt er wel wat te leren uit de ervaringen van anderen.

Tip

In de boekhandel zijn verschillende boeken verkrijgbaar die uitgebreid ingaan op de gedachten en gevoelens waarmee je te maken kunt krijgen als je chronisch ziek bent. Deze zelfhulpboeken bevatten veel tips, die je kunnen helpen bij het vinden van een nieuw evenwicht.