Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

Problemen op je werk


Veiligheid van anderen

Je ziekte kan in bepaalde gevallen een veiligheidsrisico betekenen. Door concentratieproblemen, vermoeidheid en pijnklachten ben je minder alert en trager in je handelingen. Het is niet moeilijk om voorbeelden te verzinnen waarin dat gevaarlijk kan zijn: een buschauffeur, iemand die (zware) machines bedient, iemand die op een hoge steiger werkt enzovoort.

Je klachten zijn niet altijd goed te behandelen. Daarom is het verstandig – bijvoorbeeld samen met de bedrijfsarts – een inschatting te maken van de veiligheidsrisico’s die er in jouw geval kunnen zijn.

Zwaar lichamelijk werk

Zware lichamelijke inspanningen kunnen invloed hebben op je klachten. Door zware of verkeerde lichamelijke inspanning kun je bijvoorbeeld je gewrichten onnodig belasten, waardoor je klachten toenemen.

Er zijn allerlei voorbeelden te verzinnen van zware inspanningen. De meeste voorbeelden liggen voor de hand: veel duwen of trekken, tillen en dragen, zware lasten hanteren, eenzijdige belasting, veel knielen en hurken enzovoort. Beroepen waarin dit een rol speelt zijn bijvoorbeeld: bouwvakkers, stratenmakers, verhuizers, boeren, magazijnmedewerkers, verpleegkundigen enzovoort.

Sommige inspanningen zijn minder opvallend, zoals veel in dezelfde houding moeten staan of geknield of gehurkt werken, zoals iemand die in een schoenenwinkel werkt.

Ook werken in een koude omgeving – zoals een koelruimte – of juist in de brandende zon betekent een zware lichamelijke inspanning. Zonlicht veroorzaakt bij sommige mensen met lupus een opvlamming van de ziekte. Lage temperaturen kunnen uw klachten, bijvoorbeeld dode vingers – het fenomeen van Raynaud – verergeren.

Meer stress en vermoeidheid

Door je klachten neemt de kans op stress toe, zeker als je beroep vóór het ziek worden al veel stress gaf. Stressvolle situaties kunnen je weerstand verminderen, waardoor de kans op klachten toeneemt.

Sommige mensen leven door hun werk onregelmatig. Ze hebben bijvoorbeeld avond-, nacht- en weekenddiensten, zitten veel op de weg of verblijven regelmatig in het buitenland. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je steeds op andere tijden slaapt of eet. Een onregelmatig leven kan ook stress en vermoeidheid veroorzaken.

Je kunt bij jezelf nagaan of je hier ook last van hebt. Zo ja, dan is dat een reden om na te denken over andere werkzaamheden of zelfs een andere baan. Overleg zo nodig met de bedrijfsarts. Hij of zij kan je meer vertellen over de relatie tussen je werk en je klachten.

Mensen met een systeemziekte noemen zelf de volgende problemen:

  • Door pijnlijke vingers – fenomeen van Raynaud – zijn sommige taken, zoals met de hand schrijven, niet meer mogelijk.
  • Activiteiten buiten, zoals bedrijfsuitjes, kunnen een probleem zijn, bijvoorbeeld als je niet lang kunt lopen of als het koud is en je hebt last van pijnlijke vingers.
  • Bepaalde behandelingen, zoals dialyse, hebben gevolgen voor het werk. Ook kan het gebruik van sommige medicijnen problemen opleveren.
  • Ik mis de mogelijkheid om een rustpauze te nemen. Even liggen en een dutje doen zorgen ervoor dat ik het langer volhoud.
  • Overwerken lukt vaak niet. Na een hele dag werken ben ik te vermoeid.
  • Ik kan niet altijd vrij krijgen voor een ziekenhuisbezoek of onderzoeken.
  • Door onwetendheid hebben sommige collega’s niet in de gaten hoe ze me moeten benaderen, of ik merk dat ze over me roddelen.
  • Ik moet steeds zelf het initiatief nemen, bijvoorbeeld bij het UWV, anders hoor ik niets en gebeurt er niets.