Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

Solliciteren


Je wilt (weer) gaan werken in een andere functie

Als je geen baan hebt en (weer) wilt gaan werken of van baan wilt veranderen, ga je vroeg of laat solliciteren. Hierbij kan je ziekte ter sprake komen, bijvoorbeeld bij het sollicitatiegesprek. Het bespreken van je gezondheid is gebonden aan bepaalde regels. Deze zijn vastgelegd in een wet: de Wet op de medische keuring.

Wel of niet vertellen over je aandoening?

Het kan goed zijn om bij een sollicitatie te bedenken dat je aandoening op zichzelf niets te maken heeft met hoe geschikt je bent voor een bepaalde baan. Het gaat om je opleiding, je kennis, je instelling, je ervaring enzovoort. Houd dit altijd voor ogen!

Wet op de medische keuring

Het uitgangspunt van de Wet op de medische keuring is dat je gezondheid bij een sollicitatie niet mag worden besproken, tenzij je gezondheid direct te maken heeft met de baan waarnaar je solliciteert.

Maar: je bent wél verplicht te vertellen over zaken die van belang zijn voor het werk zelf. Als je denkt dat je aandoening gevolgen heeft voor het uitvoeren van de functie, dan moet je aangeven welke gevolgen dat zijn. Als je weet dat je op korte termijn zult verzuimen, ben je verplicht dit te melden. Bij systeemziekten kan dit natuurlijk heel goed het geval zijn.

Het kan trouwens goed zijn om wel eerder over je beperkingen te vertellen. Voor werkgevers die mensen met een aandoening of handicap aannemen, gelden namelijk bepaalde (financiële) voordelen: korting op bepaalde premies, tegemoetkomingen, subsidies voor aanpassingen op je werkplek en speciale regelingen, zoals een proefplaatsing of loondispensatie. Kijk op www.uwv.nl voor actuele informatie of stel je vraag op www.werkhoezithet.nl.

Zie voor meer informatie de brochure Ondersteuning bij (het zoeken naar) werk van het UWV .

Als je aandoening toch ter sprake komt

Wanneer je echter weinig last van klachten hebt, of je weet er goed mee om te gaan, hoef je je aandoening niet te vermelden. Je verwacht immers geen problemen op de werkvloer.

In dit geval hoef je in je sollicitatiebrief dus niet te schrijven over je aandoening. Het is zelfs aan te raden om dit niet te doen, omdat je hiermee de kans kleiner maakt dat je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Als je besluit wel over je aandoening te vertellen, kun je dit het beste zo laat mogelijk in de sollicitatieprocedure doen, bijvoorbeeld als duidelijk is dat de werkgever je een arbeidscontract gaat aanbieden.

Ook tijdens het sollicitatiegesprek hoeft je aandoening niet ter sprake te komen: er mag in beginsel niet naar je gezondheid worden geïnformeerd. In de praktijk blijkt echter dat er tijdens een sollicitatiegesprek toch wel eens naar de gezondheid gevraagd wordt, ook al mag dit niet. Als je solliciteert vanuit arbeidsongeschiktheid is deze kans zelfs groot.

Sollicitatietips

Wat kun je doen als je gezondheid toch ter sprake wordt gebracht? Hieronder vindt je enkele adviezen. Bekijk ze kritisch: het zijn algemene adviezen en voor jou kan een situatie anders liggen.

  • Je kunt weigeren om antwoord te geven door te zeggen dat je gezondheid niets te maken heeft met de baan waarnaar je solliciteert. Dat zal echter geen goede indruk maken, zodat de kans erg klein wordt dat je de baan krijgt. Het is dus beter om toch antwoord te geven.
  • Wel kun je vragen waarom de werkgever naar je gezondheid informeert: misschien zijn er speciale functie-eisen voor de baan waarop je solliciteert.
  • Je kunt aangeven dat er geen gezondheidsklachten zijn die invloed hebben op jouw functioneren, tenzij dat wel het geval is. Je hoeft niet te zeggen wat je hebt, maar wel wat je beperkingen zijn, bij voorkeur met oplossingen voor eventuele problemen.
  • Geef alleen informatie die voor de baan van belang is. Vertel bijvoorbeeld niet dat een volledige werkdag te zwaar voor je is als het toch om halve werkdagen gaat.
  • Als je op het moment van solliciteren arbeidsongeschikt bent, is een positief verhaal ook van belang. Vertel dat je vanwege je gezondheid een tijd arbeidsongeschikt bent geweest, maar nu weer kunt en wilt gaan werken. Benadruk je motivatie en kwaliteiten en geef aan waarom de baan interessant voor je is.
  • Zorg voor goede referenties. Vraag je vorige werkgevers – met wie je goed hebt gewerkt – of zij gebeld mogen worden. Zij kunnen vertellen wat voor werknemer je bent en zo de koudwatervrees bij een nieuwe werkgever wegnemen.
  • Neem korte schriftelijke informatie mee. Bijvoorbeeld een folder van de NVLE.

Meer informatie over solliciteren met een chronische aandoening of handicap vind je in de brochures van het UWV (www.uwv.nl).

Zie ook de sollicitatiegids Solliciteren en gezondheid, te vinden in de webwinkel van Blik op Werk (www.blikopwerk.nl).