Nationale vereniging voor lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

Wegwijzers


Organisaties

Algemeen Maatschappelijk Werk

Het adres van een algemeen maatschappelijk werker vind je in het telefoonboek, de Gouden Gids, de gemeentegids of via internet (onder meer via www.mogroep.nl). Je kunt zelf contact opnemen met het algemeen maatschappelijk werk: je hebt dus geen verwijsbriefje nodig. Natuurlijk kun je wel aan je huisarts vragen of deze een bepaalde hulpverlener kan aanraden. De hulp is gratis.

Hier vind je een overzicht van organisaties die je kunnen helpen. Het gaat om organisaties die zich in het algemeen richten op mensen met een handicap of een chronische aandoening en je wegwijs maken in de gezondheidszorg. Ook handige websites staan vermeld.

MEE Nederland

0900 – 999 88 88 (lokaal tarief ) www.mee.nl

De MEE-organisaties ondersteunen mensen met een handicap, een functiebeperking of een chronische ziekte. De MEE-consulent kan je helpen als je vragen hebt op het gebied van dagelijkse dingen als wonen, werken, scholing, werk, dagbesteding, hulpmiddelen, wetten en regelingen enzovoort. De hulp is gratis.


Ieder(in)

030 – 720 00 00 (ma – do, 9.00 – 16.30 uur, vr, 9.00 – 12.00 uur)

[email protected] www.iederin.nl

Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Ieder(in) streeft ernaar dat chronisch zieken en mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen aan de maatschappij.


Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO)

033 – 465 43 43

[email protected] www.ango.nl

De ANGO is een algemene landelijke vereniging van, voor en door mensen met een functiebeperking en chronisch zieken.


Sociaal raadsliedenwerk

www.sociaalraadslieden.nl

Bij de sociaal raadslieden kunt u informatie en advies krijgen over regelingen rond hulp, wonen, uitkeringen enzovoort. Er zijn sociaal raadslieden in heel Nederland. De dienst is gratis.


Internet

www.regelhulp.nl: Deze website is bedoeld voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Regelhulp geeft een overzicht van zorg, hulp en financiële ondersteuning. Via de site kun je voorzieningen aanvragen of contact leggen met de juiste organisatie. De website is een initiatief van het ministerie van VWS, het ministerie van SZW, het UWV, de SVB, het CIZ, het CAK en je gemeente.