Nationale vereniging voor lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

Zakelijke onderwerpen


Sociale regelingen

Internet

Internet is een rijke bron van informatie over sociale regelingen. Informatie vind je onder meer via:

  • www.rijksoverheid.nl: informatie van de rijksoverheid (het vroegere Postbus 51).
  • www.ango.nl: website van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO).
  • www.leefwijzer.nl: stichting Leefwijzer, platform voor mensen met een chronische ziekte of handicap.
  • www.iederin.nl: Ieder(in) zet zich in voor de rechten van alle mensen met een beperking of chronische ziekte (voorheen CG-raad).
  • www.juridischloket.nl: voor gratis juridisch advies. Kijk onder het kopje Contact voor een adres bij jou in de buurt.

Organisaties

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Met het UWV krijg je vrijwel altijd te maken als je (tijdelijk) niet kunt werken. Kijk voor het telefoonnummer van een vestiging bij je in de buurt op www.uwv.nl. Op de site vind je ook veel informatie. Met vragen kun je ook terecht bij de UWV Telefoon Werknemers 0900 – 92 94 (ma – vr, 8.00 – 17.00 uur, € 0,04 pm, met een starttarief van €0,045, plus je gebruikelijke belkosten).

Ziektekosten

Organisaties

Belastingdienst

Belastingtelefoon: 0800 – 05 43 (ma – do, 8.00 – 20.00 uur, vr, 8.00 – 17.00 uur) www.belastingdienst.nl

Soms is het mogelijk uw ziektekosten op te voeren als aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Belastingdienst.

Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Wmo: 0800 – 19 25
Zorg zonder Verblijf: 0800 – 19 25
Zorg met Verblijf: 0800 – 00 87
Compensatie eigen risico: 0800 – 21 08
Wtcg: 0800 – 03 00

www.hetcak.nl

Het CAK heeft verschillende taken. Deze organisatie:

  • berekent en incasseert de eigen bijdrage voor de AWBZ en de Wmo
  • is verantwoordelijk voor de financiering van de AWBZ-instellingen
  • betaalt de Compensatie eigen bijdragen volgens de Zorgverzekeringswet uit
  • betaalt de tegemoetkoming volgens de Wtcg uit

Alle informatienummers zijn gratis en te bereiken op werkdagen, 8.00 – 18.00 uur.

Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

088 – 789 10 00
www.ciz.nl

Het CIZ beoordeelt of je in aanmerking komt voor een vergoeding via de AWBZ. Soms beoordeelt het CIZ ook of je in aanmerking komt voor een vergoeding via de Wmo: hiervoor wordt het CIZ dan ingehuurd door je gemeente. Een CIZ bij je in de buurt kun je vinden via de website.

Zorginstituut Nederland

020 – 797 85 55
www.zorginstituutnederland.nl

Het college houdt toezicht op het zorgsysteem in Nederland. Op de site vindt u onder meer informatie over voorzieningen die worden vergoed via de Zorgverzekeringswet en de AWBZ.

Per Saldo

0900 – 742 48 57 (ma – do, 10.00 – 17.00 uur, € 0,20 pm)
[email protected]
www.pgb.nl

Per Saldo is de belangenvereniging voor mensen die een persoonsgebonden budget hebben. Per Saldo geeft informatie en advies op maat.

Zorgverzekeraars Nederland

030 – 698 89 11
inf[email protected]
www.zn.nl

Dit is de brancheorganisatie van de zorgverzekeraars in Nederland. Onder deze organisatie vallen ook de zorgkantoren. Op deze zorgkantoren kun je onder meer terecht voor informatie over zorg die wordt vergoed via de AWBZ. Het adres van het zorgkantoor in uw regio is te vinden op www.zn.nl.

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering

088 – 900 6 900 (ma – vr, 09.00 – 17.00 uur)
Postbus 291
3700 AG Zeist
inf[email protected]
www.skgz.nl

Samenwerken met hulpverleners

Organisaties Patiëntenfederatie Nederland

030 – 297 03 03
[email protected]
www.patientenfederatie.nl

Zorgbelang Nederland

www.zorgbelang-nederland.nl

Zorgbelang Nederland wil meer samenhang brengen in de voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn in de regio. Er zijn dertien regionale punten. Bij deze organisatie kunt u terecht met al uw klachten of vragen over de zorg.

Websites

www.jadokterneedokter.nl
Deze website is gemaakt door de Vereniging Kind en Ziekenhuis. Op de site kunnen kinderen en jongeren meer lezen over de omgang met artsen. Wie moet bijvoorbeeld toestemming geven voor een medische behandeling? Het kind of de ouders? Of is het de dokter die beslist?